The Holy See
back up
Search
riga

“Theologie vandaag” … en morgen

 

Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 43, n. 3 [2013] 241-310,

Hoofdredacteur: Adelbert Denaux (K.U. Leuven)

 

De Redactie, Ten geleide (241-242).

Artikelen

“Theologie vandaag”…en morgen

Lieven Boeve,
Ruimte voor de katholieke theologie? Een kritisch-empathische lezing van “Theologie vandaag” (243-274).

Marcel Sarot,
De eigenheid van de katholieke theologie. Opbouwend-kritische opmerkingen bij een document van de Internationale Theologische Commissie (275-284).

Dieter Van Belle,
Theologie vandaag, gelezen door een vormingswerker (285-300).

Erik Borgman,
Theologie vandaag … en morgen dan? Enkele notities bij een opmerkelijk document (301-310).

 

 

top