The Holy See
back up
Search
riga

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Nemzetközi Teológiai Bizottság 

A Szentháromságos egy Isten, a emberek egységének alapelve.
A keresztény egyistenhit az erőszak ellencímű dokumentumának bemutatása

- 2014. január 16 -

 

A Nemzetközi Teológiai Bizottság a jelen ötéves munkaperiódusa folyamán kidolgozott egy új dokumentumot, melynek címe: A Szentháromságos egy Isten, az emberek egységének alapelve. A keresztény egyistenhit az erőszak ellen. Szövege a La Civiltà Cattolica 3926. sz. kötetében jelenik meg (2014. január 18-án), abban a folyóiratban, amely hagyományosan a Bizottság dokumentumainak olasz nyelvű változatát közli. Ugyanakkor a szöveget már mostantól közzétesszük a La Civiltà Cattolica internetes honlapján (www.laciviltacattolica.it), továbbá a Nemzetközi Teológiai Bizottság internetes honlapján a Vatikáni Honlapon, ahol – várva a különböző fordításokat – néhány nyelven közzétesszük a bevezető Bemutatást.

Amint a dokumentum Előzetes megjegyzéséből látható, a szöveg az Istenről szóló keresztény tanítás néhány szempontjának tanulmányázásából érlelődött meg, részleteiben szembesülve olyan elgondolásokkal, melyek szerint szükségszerű kapcsolat létezik az egyistenhit és az erőszak között. A szöveget az az Albizottság készítette, amely a következő tagokból állt: főtisztelendő Peter Damian Akpunonu és Gilles Emery, O.P. atya, excellenciás Savio Hon Tai-Fai, S.D.B. és excellenciás Charles Morerod, O.P. püspök, főtisztelendő Thomas Norris és Javier Prades López atya, excellenciás Paul Rouhana püspök, főtisztelendő Pierangelo Sequeri és Guillermo Zuleta Salas atya.

A téma általános megbeszélése az albizottság több össze-jövetele alkalmával, valamint magának a Bizottságnak 2009-2013 közötti plenáris ülései folyamán történt. A jelen szöveget a Bizottság 2013. december 6-án „speciális formában” elfogadta, majd elnöke, Mons. Gerhard L. Müller püspök, a Hittani Kongregáció prefektusa elé tárta, aki megadta a felhatalmazást a közzétételére.

 

(16.01.2014)

 

top