The Holy See
back up
Search
riga

Nemzetközi Teológiai Bizottság

Ideiglenes statútum

 

1. A Teológiai Bizottság a Hittani Kongregáció mellett lett felállítva. Feladata az, hogy segítséget nyújtson a Szentszéknek és főképpen ugyanennek a Szent Kongregációnak a nagyobb jelentőségű hittani kérdések megválaszolásában.

2. A Teológiai Bizottság elnökének tisztét a Hittani Kongregáció bíboros prefektusa tölti be, aki az egyes ülésekre delegálhat egy bíborost ugyanennek a Szent Kongregációnak a tagjai közül.

3. A bíboros elnök kinevez egy titkárt a Bizottság technikai munkáira.

4. A Teológiai Bizottság különböző teológiai iskolák és nemzetek olyan teológusaiból áll össze, akik a teológiai tudományban és az Egyházi Tanítóhivatal iránti hűségükben kiemelkedőek.

5. A Teológiai Bizottság tagjait a Szentatya nevezi ki öt esztendőre, a Hittani Kongregáció bíboros prefektusának javaslatára, a Püspöki Karokkal való előzetes konzultáció után; az ötéves ciklus után újra meg lehet erősíteni őket. A tagok összlétszáma nem lehet több harmincnál.

6. A Teológiai Bizottság plenáris ülését évente legalább egyszer össze kell hívni.

7. Ha részleges kérdések tanulmányozása megkívánja, a bíboros elnök összeállíthat albizottságokat is, a témában nagyon tapasztalt tagokból. Az ilyen bizottságok azonnal megszűnnek a tudományos munkájuk végeztével.

8. A Teológiai Bizottság tagjainak véleményét írásban is ki lehet kérni.

9. A tanulmányozásra szánt kérdéseket és témákat a Hittani Kongregációhoz a Teológiai Bizottság is benyújthatja, vagy az egyes tagok; majd a Szent Kongregáció dönt a tárgyalandó téma szükségességéről.

10. Az eredményeket, melyekre a Teológiai Bizottság a plenáris ülésen vagy az albizottságokban eljutott, mint ahogy egyes tagok egyéni állásfoglalását a Szentatya elé tárják és átadják a Hittani Kongregációnak elemzésre.

11. A Teológiai Bizottság tagjainak, számolva a Hittani Kongregációval való együttműködés kötelékével meg kell tartaniuk a pápai titkot a tárgyalt témákkal kapcsolatban a Római Kúria szabályozásának normái szerint.

VI. Pál pápa a Hittani Kongregáció alulírott prefektusának az 1969. április 11-én tartott kihallgatáson, valamint az Államtitkárság 1969. április 24-én írt 134829. számú levelével ad experimentum jóváhagyta a Teológiai Bizottság statútumát.

Róma, 1969. július 12.

 

Franjo Card. Šeper
a Hittani Kongregáció prefektusa

 

top