The Holy See
back up
Search
riga

ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

DEKRET PO INFORMACJI W SPRAWIE INDEKSU*

 

Po opublikowaniu 14 czerwca 1966 r. Informacji w sprawie Indeksu książek zakazanych, zwrócono się do Świętej Kongregacji Nauki Wiary z zapytaniem, czy pozostają w mocy: Kan. 1399, według którego niektóre książki są zakazane na mocy samego prawa, oraz Kan. 2318, nakładający kary na przekraczających prawo o cenzurze i o potępieniu książek.

Po przedstawieniu wątpliwości na zebraniu plenarnym w środę, 12 października 1966 r., Ojcowie Świętej Kongregacji Nauki Wiary postanowili odpowiedzieć w następujący sposób:

1) Negatywnie na obydwa pytania dotyczące prawa kościelnego; przypomnieli jednak stanowczo, że obowiązuje prawo moralne, które w ogóle zabrania narażać na niebezpieczeństwo wiarę i dobre obyczaje.

2) Ci natomiast, którzy ewentualnie zaciągnęli cenzury z Kan. 2318 są zwolnieni z cenzury przez sam fakt zniesienia tego kanonu.

 

Ojciec Święty Paweł VI, w czasie Audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Pro-Prefektowi Świętej Kongregacji Nauki Wiary, w dniu 14 listopada 1966 r., zatwierdził niniejszy Dekret i polecił go opublikować.

 

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 15 listopada 1966 r.

 

A. Kard. OTTAVIANI
Pro-Prefekt

+ P. PARENTE
Sekretarz


* AAS 58 (1966) 1186.

 

top