The Holy See
back up
Search
riga

Święta Kongregacja Nauki Wiary

DEKLARACJA O CZĄSTECZKACH EUCHARYSTYCZNYCH

 

 

Ponieważ proszono Stolicę Apostolską o wyjaśnienia sposobu postępowania co do cząsteczek Hostii, Święta Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła 2 maja 1972 r. (Prot. nr 89/71) następującą deklarację:

Ponieważ przedłożono Stolicy Apostolskiej pewne wątpliwości dotyczące cząsteczek, jakie pozostają po Komunii Świętej, dlatego Święta Kongregacja Nauki Wiary, po skonsultowaniu się ze Świętymi Kongregacjami Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bożego, postanowiła udzielić następującej odpowiedzi:

Po Komunii świętej należy ze czcią, która jest należna Eucharystycznej obecności Chrystusa, przechowywać lub spożyć nie tylko pozostałe Hostie oraz cząsteczki Hostii zachowujące postać chleba, jakie od nich odpadły, lecz także co do innych okruszyn Hostii należy przestrzegać przepisów dotyczących puryfikacji pateny i kielicha, podanych we Wprowadzeniu Ogólnym do Mszału Rzymskiego: nr 120, 138, 237-239; przy obrzędzie Mszy św. z ludem nr 138, a bez ludu nr 31. Hostie, których nie spożywa się od razu, powinny być odniesione przez kompetentnego szafarza na miejsce przechowywania Najświętszej Eucharystii (por. Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego, nr 276).

 

top