Index

  Back Top Print

ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

DEKLARACJA O OBRONIE GODNOŚCI SAKRAMENTU POKUTY

 

Święta Kongregacja Nauki Wiary, działając na mocy specjalnego upoważnienia udzielonego jej przez Najwyższy Autorytet Kościoła, wyjaśniając deklaruje, że od dnia dzisiejszego zaciągają na mocy samego prawa ekskomunikę nikomu nie zare­zerwowaną, ci, którzy lekceważąc sakrament pokuty przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych nagrywają, utrwalają na piśmie, ewentualnie w jakikolwiek sposób rozpowszechniają, prawdziwe lub fikcyjne, spowiedzi sakramentalne; dotyczy to także tych, którzy formalnie w tym współdziałają, z zachowaniem przepisów Kan. 889, 890 i 2369.

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 23 marca 1973 r.

 

JÉRÔME HAMER, O.P.
Sekretarz