Index

  Back Top Print

ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

LIST O POGRZEBIE KOŚCIELNYM

 

Rzym, 29 maja 1973

 

Ekscelencjo, 

Liczne Konferencje Episkopatu i wielu Ordynariuszy miejsca zapytało Świętą Kongregację Nauki Wiary, czy uległa złagodzeniu obecna praktyka pogrzebu kościelnego tych wiernych, którzy w chwili śmierci znajdują się w sytuacji nieuregulowanego małżeństwa.

Wnioski i refleksje w tej sprawie, po uważnym przestudiowaniu przez Kongregację, zostały poddane analizie na zebraniu plenarnym Kongregacji w 1972 r.

Na zebraniu tym Ojcowie zdecydowali, za aprobatą Ojca Świętego, że należy ułatwić celebrację pogrzebu kościelnego wiernych katolików, która była zabroniona w Kan. 1240.

Uchylając ten kanon w takiej mierze, w jakiej jest to konieczne, możliwie szybko zostanie ogłoszony nowy przepis, w którym nie będzie już zabroniona celebracja pogrzebu religijnego tym wiernym, którzy przed śmiercią znajdowaliby się w sytuacji umożliwiającej ujawnienie grzechu, zachowali łączność z Kościołem i dali jakieś oznaki pokuty, byle uniknąć zgorszenia innych wiernych.

Zgorszenia wiernych i wspólnoty kościelnej będzie można jednak uniknąć w takiej mierze, w jakiej pasterze będą umieli odpowiednio pokazać znaczenie pogrzebu chrześcijańskiego jako zwrócenia się do miłosierdzia Bożego i jako świadectwo wiary wspólnoty w zmartwychwstanie umarłych i w życie w świecie, który przyjdzie.

Niniejszym Listem proszę Ekscelencję, by zechciał przekazać Ordynariuszom miejsca Konferencji Episkopatu, że wkrótce zostanie opublikowany tekst nowego dekretu o pogrzebie kościelnym, obowiązujący z dniem jego ogłoszenia.

Przekazując niniejsze wiadomości, pozostaję oddany w Panu

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt

+ JÉRÔME HAMER, O.P.
Sekretarz