Index

  Back Top Print

ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

DEKRET O POGRZEBIE KOŚCIELNYM

 

Ojcowie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, na zebraniu plenarnym w dniach 14-15 listopada 1972 r., podjęli następującą decyzję w sprawie pogrzebu kościelnego: nie należy odmawiać pogrzebu publicznym grzesznikom, jeżeli przed śmiercią dali jakieś oznaki pokuty i wyklucza się publiczne zgorszenie innych wiernych.

Ojciec Święty Paweł VI w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, 17 listopada 1972 r., zatwierdził niniejszą decyzję Ojców i polecił ją opublikować, uchylając, na ile jest to konieczne, Kan 1240, § 1, wszelkie zarządzenia przeciwne.

Rzym, 20 września 1973 r.

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt

JÉRÔME HAMER, O.P.
Abp tyt. Loreny
Sekretarz