The Holy See
back up
Search
riga

ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

DEKRET O POGRZEBIE KOŚCIELNYM

 

Ojcowie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, na zebraniu plenarnym w dniach 14-15 listopada 1972 r., podjęli następującą decyzję w sprawie pogrzebu kościelnego: nie należy odmawiać pogrzebu publicznym grzesznikom, jeżeli przed śmiercią dali jakieś oznaki pokuty i wyklucza się publiczne zgorszenie innych wiernych.

Ojciec Święty Paweł VI w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, 17 listopada 1972 r., zatwierdził niniejszą decyzję Ojcw i polecił ją opublikować, uchylając, na ile jest to konieczne, Kan 1240, 1, wszelkie zarządzenia przeciwne.

Rzym, 20 września 1973 r.

 

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt

JRME HAMER, O.P.
Abp tyt. Loreny
Sekretarz

 

 

top