Index

  Back Top Print

ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

DEKRET O BEZPRAWNYM UDZIELANIU
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH I KONSEKRACJI BISKUPIEJ
*

 

Biskup Piotr Marcin Nago-dinh-Thuc, Arcybiskup tytularny Bullensium Regiorum, o północy 31 grudnia 1975 r., działając wbrew wyraźnemu zakazowi Kardynała Arcybiskupa Sewilli, nie zważając na normę zawartą w Kan. 955, udzielił w miejscowości Palmar de Troya święceń kapłańskich. Następnie 11 stycznia 1976 r., wbrew postanowieniu Kan. 953, nie mając pozwolenia papieskiego i prowizji kanonicznej, wyświęcił pięciu biskupów, a wyświęceni w ten sposób biskupi udzielali z kolei w różnych miejscowościach święceń kapłańskich i biskupich.

Rozważywszy wielkość wymienionych wyżej przestępstw, Święta Kongregacja Nauki Wiary, działając na mocy specjalnego polecenia Ojca Świętego Pawła VI, postanowiła wydać następujące wyjaśnienia dotyczące tych święceń:

1. Biskupi, którzy wyświęcili innych biskupów, jak również sami wyświęceni biskupi, oprócz sankcji z Kan. 2370 i 2373, § 1 i 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zaciągnęli na mocy samego faktu ekskomunikę zarezerwowaną w specjalny sposób Stolicy Apostolskiej, zgodnie z postanowieniem Dekretu Kongregacji Świętego Oficjum z 9 kwietnia 1951 r. (AAS 43 [1951] 217n). Karę, o której mowa w Kan. 2370, zaciągnęli również kapłani asystujący, jeśli brali udział w święceniach.

2. Kapłani wyświęceni w ten bezprawny sposób, zgodnie z Kan. 2374, zostają tym samym pozbawieni przyjętych święceń, a jeśli mimo to wykonują czynności związane ze święceniami, zaciągają także nieprawidłowości (Kan. 985, § 7).

3. Wreszcie, jeśli chodzi o tych, którzy w ten bezprawny sposób przyjęli święcenia, lub tych, którzy ewentualnie je przyjmą, to Kościół - nie rozważając sprawy ich ważności - ani nie uznaje, ani nie uzna przyjętych przez nich święceń, stwierdzając tym samym, biorąc pod uwagę wszystkie skutki prawne, taki ich stan, jaki każdy miał przed przyjęciem święceń, zachowując w mocy, aż do przyznania się do winy, wspomniane wyżej sankcje karne. Bez względu na przeciwne przepisy.

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 17 września 1976 r.

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt

+ JÉRÔME HAMER, O.P.
Arcybiskup tytularny Loreny
Sekretarz

 

 

* AAS 68 (1976), 623.