Index

  Back Top Print

ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

DEKRET O IMPOTENCJI, KTÓRA POWODUJE NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA*

 

Święta Kongregacja Nauki Wiary zawsze uznawała, że nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa tym, którzy przeszli zabieg zwany wasektomią oraz innym znajdującym się w podobnej sytuacji, ponieważ nie ma pewności co do ich impotencji.

Mając więc na uwadze wspomnianą praktykę oraz badania podjęte przez Kongregację i przez Komisję Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego, Ojcowie Świętej Kongregacji Nauki Wiary na zebraniu plenarnym, 11 maja 1977 r., postanowili odpowiedzieć na przedstawione wątpliwości w następujący sposób:

1. Czy impotencja powodująca nieważność małżeństwa, polega na absolutnej lub względnej niezdolności - oczywiście uprzedniej i trwałej - dokonania stosunku małżeńskiego?

2. Jeśli tak, to czy do stosunku małżeńskiego jest wymagany koniecznie wytrysk nasienia powstałego w jądrach?

Odpowiedź na pytanie pierwsze: tak; na drugie: nie. 

W czasie Audiencji udzielonej niżej podpisanemu Prefektowi Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 13 maja 1977 r., Ojciec Święty Paweł VI, zatwierdził niniejszy Dekret i polecił go opublikować.

 

FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt

+ JÉRÔME HAMER, O.P.
Arcybiskup tytularny Loreny
Sekretarz

 

* AAS 69 (1977), 426.