The Holy See
back up
Search
riga
ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

LIST DO BISKUPA ALANA C. CLARKA

 

Jego Ekscelencja
Alan C. Clark
Biskup Wschodniej Anglii
Współprzewodniczący «ARCIC»

 

27 marca 1982 r.

Ekscelencjo 

Po dwunastu latach pracy Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymsko-katolicka («ARCIC»), złożona z biskupów i teologów wydelegowanych przez obydwie Wspólnoty, przesłała do właściwych autorytetów Raport końcowy, który przedkłada rezultaty osiągnięte na drodze poszukiwań teologicznych i wytrwałej modlitwy, dotyczące doktryny eucharystycznej, urzędu i święceń oraz autorytetu w Kościele.

Na prośbę Ojca Świętego, Święta Kongregacja Nauki Wiary przeanalizowała Raport końcowy «ARCIC I» i stwierdza, że jest on ważnym wydarzeniem ekumenicz­nym, który stanowi duży krok na drodze do pojednania Wspólnoty anglikańskiej i Kościoła katolickiego.

W tym samym duchu szczerości, który charakteryzuje pracę «ARCIC», oraz pragnąc przyczynić się do jasności, która jest niezbędna dla autentycznego dialogu, Święta Kongregacja Nauki Wiary musi wyrazić także własną opinię, według której nie można jeszcze mówić, że doszło do rzeczywiście «istotnego» uzgodnienia w całości studiowanych przez Komisję zagadnień.

Są jeszcze, jak zaznacza sam Raport, liczne problemy, na przykład dogmaty Kościoła katolickiego, które nie mogą być przyjęte jako takie, lub mogą być tylko częściowo przez naszych braci, anglikanów. Oprócz tego, niektóre sformułowania «ARCIC I» mogą jeszcze dawać podstawę do rozbieżnych interpretacji, a inne nie wydają się być do łatwego uzgodnienia z doktryną katolicką. Przyznając, że Komisja słusznie ograniczyła się do istotnych zagadnień, które w przeszłości znajdowały się w centrum wielu rozbieżności między naszymi Wspólnotami, należy zauważyć, że także inne zagadnienia powinny zostać przeanalizowane, w całości i w tym samym duchu, by dojść do pełnej zgody, zdolnej zapewnić autentyczne pojednanie.

Święta Kongregacja Nauki Wiary prześle więc szczegółowe uwagi dotyczące Raportu końcowego «ARCIC I» do wszystkich Konferencji Episkopatu jako swój wkład w kontynuowanie tego dialogu.

Zjednoczony w modlitwie, aby Duch Święty udzielał nam swoich natchnień i oświecał nasze wspólne wysiłki, byśmy «byli doskonali w jedności» (J 17,21-22), szczerze oddany w Chrystusie

 

JOSEPH Kard. RATZINGER
Prefekt

            

top