The Holy See
back up
Search
riga
ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

ODPOWIEDŹ NA PRZEDŁOŻONE WĄTPLIWOŚCI*

 

Ojcowie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, zebrani na Zebraniu plenarnym, uznali za obowiązek odpowiedzieć na przedstawione wątpliwości w następujący sposób:

 

I

 Pytanie 1:

Czy kapłan, który z powodu alkoholizmu czy z innego powodu, według zalecenia lekarza, nie może spożyć nawet małej ilości konsekrowanego wina, które w czasie Mszy świętej należy przyjąć, może przyjąć Komunię «per intinctionem» we Mszy koncelebrowanej?

Odp.: Tak.

 

Pytanie 2:

Czy Ordynariusz miejsca może zezwolić kapłanowi, który znajduje się w takiej sytuacji, na celebrację Mszy świętej z przyjęciem Komunii tylko «per intinctionem», a wiernemu, który uczestniczy w tej Mszy świętej na spożycie tego, co pozostało z konsekrowanego wina?

Odp.: Tak.

 

II

Pytanie 1:

Czy Ordynariusz miejsca może pozwolić na Komunię tylko pod postacią wina tym wiernym, którzy są chorzy na celiakię i którzy, by leczyć się, muszą wstrzymać się od przyjmowania glutenu zawartego w sfermentowanej mące i dlatego również w Chlebie eucharystycznym?

Odp.: Tak.

 

Pytanie 2:

Czy Ordynariusz miejsca może pozwolić, by wyżej wspomnianym wiernym konsekrowano specjalne hostie, z których całkowicie usunięto gluten?

Odp.: Nie.

 

W czasie Audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Sekretarzowi Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II zaaprobo­wał powyższą «Odpowiedz» i polecił ogłosić według prawa.

 

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 29 listopada 1982 r.

 

 

JOSEPH Kard. RATZINGER
Prefekt

+ JÉRÔME HAMER, O.P.
Arcybiskup tytularny Loreny
Sekretarz

 

 

* AAS 74 (1982) 1298-1299.

            

top