The Holy See
back up
Search
riga

SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

 

EPISTULA
EM.MO AC REV.MO DOMINO
IOSEPHO CARD. HÖFFNER,
ARCHIEPISCOPO COLONIEN., MISSA:
DE PERACTO EXAMINE CIRCA « OPUS ANGELORUM »
*

 

Eminentissime Domine,

Litteris diei 1 Decembris 1977 Cardinali Secretario Status missis Eminentia Tua examen circa « Opus Angelorum » petivit.

Haec petitio a Secretaria Status ad hanc Sacram Congregationem pro competentia transmissa est.

Examine peracto Eminentissimi Cardinales huius Congregationis in Feria IV diei 22 Iunii 1983 ad sequentes decisiones pervenerunt, quas Summus Pontifex in audientia 1 Iulii approbavit:

1. Opus Angelorum in promotione devotionis erga Sanctos Angelos obtemperare debet doctrinae Ecclesiae necnon SS. Patrum et Doctorum.

Peculiariter non diffundet intra sua membra et intra fideles talem cultum Angelorum qui « nominibus », ex praesumpta revelatione privata (Dominae Gabrielae Bitterlich attributa) cognitis, uteretur. Nec iisdem nominibus in orationibus quibuscumque a communitate adhibitis uti licebit.

2. Opus Angelorum a suis membris non expetet neque iisdem proponet sic dictam silentii promissionem (« Schweigen – Versprechen »), etsi legitimum sit circa res internas Operis Angelorum aequam discretionem servare quae membris Ecclesiae Institutorum decet.

3. Opus Angelorum eiusque membra omnes normas liturgicas stricte observabunt, speciatim quae ad Eucharistiam spectant. Hoc valet praecipue quoad sic dictam « Communionem expiatoriam ».

Hanc occasionem nactus impensos aestimationis meae sensus Tibi obtestor permanens

Eminentiae Tuae Rev.mae add.mus

 

+ Ioseph Card. Ratzinger,
Praefectus

+ Fr. Hieronymus Hamer, O.P., Archiep. tit. Loriensis,
a Secretis

 

Datum Romae, die 24 mensis Septembris, A. D. 1983.

 

 

* AAS 76 (1984), 175-176.

   

top