The Holy See
back up
Search
riga
ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

LIST DO KARDYNAŁA JOSEPHA HÖFFNERA, ARCYBISKUPA KOLONII,
§O PRZEPROWADZONYM BADANIU
 DOTYCZĄCYM «OPUS ANGELORUM»*

 

Eminencjo 

Listem z 1 grudnia 1977 r., skierowanym do Kardynała Sekretarza Stanu, Wasza Eminencja prosił o przeprowadzenie badania dotyczącego «Dzieła Aniołów» («Das Engelwerk»).

Prośba ta z Sekretariatu Stanu została przekazana kompetencji Świętej Kongregacji Nauki Wiary.

Ojcowie Kongregacji, po badaniu przeprowadzonym w środę 22 czerwca 1983 r., doszli do następujących wniosków, które Ojciec Święty zaaprobował na audiencji w dniu 1 lipca.

1. «Dzieło Aniołów» w propagowaniu pobożności do Świętych Aniołów musi
być posłuszne nauczaniu Kościoła oraz świętych Ojców i Doktorów Kościoła.

W szczególności nie będzie rozpowszechniać wśród swoich członków i wiernych kultu aniołów, który posługuje się «imionami» znanymi z domniemanego objawienia prywatnego (przypisywanego P. Gabrieli Bitterlich). Nie będzie wolno używać tych imion w żadnej modlitwie wspólnotowej.

2. «Dzieło Aniołów» nie będzie domagać się od swoich członków i nie będzie przedkładać im tak zwanego «przyrzeczenia milczenia» («Schweigen-Versprechen»), nawet jeśli uzasadnione jest zachowanie odpowiedniej dyskrecji w sprawach wewnę­trznych «Dzieła Aniołów», która jest właściwa członkom instytutów kościelnych.

3. «Dzieło Aniołów» i jego członkowie będą zachowywać skrupulatnie wszystkie przepisy liturgiczne, przede wszystkim dotyczące Eucharystii. Ma to szczególne znaczenie dla tak zwanej «komunii wynagradzającej».

 

Korzystając z okazji, przekazuję Jego Eminencji szczere wyrazy szacunku

 

JOSEPH Kard RATZINGER
Prefekt

+ JÉRÔME HAMER, O.P.
Arcybiskup tytularny Loreny
Sekretarz

 

Rzym, 24 września 1983 r.

 

* AAS 76 (1984) 175-176.

            

top