The Holy See
back up
Search
riga

Kongregacja Nauki Wiary

INFORMACJA
NA TEMAT WAŻNOŚCI CHRZTU
UDZIELANEGO PRZEZ «
THE NEW CHURCH»

 

Kongregacja Nauki Wiary została zapytana, czy chrzest udzielany przez wspólnotę nazywaną «The New Church» P. Emmanuela Swedenborg’a jest ważny czy nie.

Kongregacja po dokładnym zbadaniu zagadnienia uznała, że należy odpowiedzieć: Nie.

 

Roma, 20 listopada 1992.

 

Joseph Kard. Ratzinger
Prefekt

  

top