The Holy See
back up
Search
riga

Kongregacja Nauki Wiary

Odpowiedź na wątpliwość dotyczącą ważności chrztu

 

 

Wątpliwość: Czy jest ważny chrzest udzielony we wspólnocie «Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich», powszechnie zwanej «mormoni»?

Odpowiedź: Negatywnie.

Podczas audiencji udzielonej niżej podpisanemu Prefektowi Ojciec Święty Jan Paweł II zatwierdził niniejszą «Odpowiedź», przyjętą na zebraniu plenarnym Kongregacji, i nakazał ją opublikować.

 

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 5 czerwca 2001 r.

 

Kard. Joseph Ratzinger
Prefekt

Tarcisio Bertone, S.D.B.
Em. Arcybiskup Vercelli
Sekretarz

          

top