The Holy See
back up
Search
riga

Kongregacja Nauki Wiary

DEKRET O EKSKOMUNICE

 

Wprowadzenie do Dekretu o ekskomunice

Aby usunąć wszelkie wątpliwości co do statusu kanonicznego biskupa Romulo Antonio Braschiego, który podjął próbę udzielenia święceń kapłańskich kobietom wyznania katolickiego, Kongregacja Nauki Wiary uznała za wskazane potwierdzić, że jako schizmatyk już wcześniej ściągnął on na siebie ekskomunikę zastrzeżoną dla Stolicy Apostolskiej.

Dekret o ekskomunice

Nawiązując do ostrzeżenia, wydanego przez Kongregację Nauki Wiary 10 lipca br. i opublikowanego następnego dnia, oraz biorąc pod uwagę fakt, że do wyznaczonej daty 22 lipca 2002 r. kobiety Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner i Angela White nie okazały w żaden sposób woli nawrócenia ani skruchy za ciężki występek, jakiego się dopuściły, Kongregacja oświadcza — zgodnie z cytowanym ostrzeżeniem — że wymienione kobiety zostały objęte ekskomuniką zastrzeżoną dla Stolicy Apostolskiej z wszystkimi jej skutkami określonymi przez kan. 1331 KPK.

Spełniając w ten sposób swoją powinność, Kongregacja wyraża ufność, że wspomagane łaską Ducha Świętego, zdołają one odnaleźć drogę nawrócenia, aby odzyskać jedność wiary i komunię z Kościołem, które zerwały swoim postępkiem.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 5 sierpnia 2002 r.

Kard. Joseph Ratzinger
Prefekt

Abp Tarcisio Bertone SDB
Em. ordynariusz Vercelli
Sekretarz

 

 

top