The Holy See
back up
Search
riga

KONGREGACJA NAUKI WIARY

Dekret ogólny
w sprawie przestępstwa,
jakim jest usiłowanie udzielenia kobiecie święceń kapłańskich

 

Kongregacja Nauki Wiary, w trosce o ochronę natury i ważności sakramentu kapłaństwa, na mocy specjalnego uprawnienia nadanego jej przez najwyższą władzę Kościoła (por. kan. 30 KPK), na sesji zwyczajnej 19 grudnia 2007 r., zarządziła, co następuje:

W myśl przepisu zawartego w kanonie 1378 Kodeksu Prawa Kanonicznego zarówno ten, kto usiłuje udzielić święceń kapłańskich kobiecie, jak też kobieta, która usiłuje je przyjąć, podlegają ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

Jeśli ten, kto usiłuje udzielić święceń kapłańskich kobiecie, jak i kobieta usiłująca je przyjąć są wiernymi, których obowiązuje Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, w myśl przepisu zawartego w kanonie 1443 tegoż Kodeksu podlegają oni karze ekskomuniki większej, której zdjęcie zarezerwowane jest Stolicy Apostolskiej (por. kan. 1423 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich).

Niniejszy dekret obowiązuje od momentu opublikowania w «L'Osservatore Romano».*

 

Kard. William Levada
Prefekt

+ Angelo Amato, S.D.B.
Arcybiskup tytularny Sili
Sekretarz

 

*«L'Osservatore Romano», wyd. codzienne», n. 125, 30 maja 2008 r.

 

top