The Holy See
back up
Search
riga

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

Odpovědi na předložené otázky o platnosti křtu udělovaného formulí:
Já tě křtím ve jménu Stvořitele i Vykupitele i Posvětitele“ a „Já tě křtím ve jménu Stvořitele i Osvoboditele i Oživovatele.“?

 

otázky

První otázka: Zda je platný křest udělený formulí: „Já tě křtím ve jménu Stvořitele i Vykupitele i Posvětitele“ a „Já tě křtím ve jménu Stvořitele i Osvoboditele i Oživovatele.“?

Druhá otázka: Zda ten, kdo byl pokřtěn touto formulí, má být pokřtěn in forma absoluta (absolutní formulí)?

odpovědi

Na první otázku: Záporná.

Na druhou otázku: Kladná.

Svatý otec Benedikt XVI. při audienci udělené níže podepsanému kardinálu prefektovi Kongregace pro nauku víry, schválil tyto odpovědi, o nichž se rozhodlo při řádném zasedání této Kongregace a nařídil jejich zveřejnění.

V Římě, v sídle Kongregace pro nauku víry, 1. února 2008.

 

kard. WILLIAM LEVADA
prefekt

+ ANGELO AMATO, S.D.B.
titulární arcibiskup ze Sily
sekretář

  

top