The Holy See
back up
Search
riga

KONGREGACJA NAUKI WIARY

 

Odpowiedzi na przedstawione pytania o ważność chrztu udzielonego przy użyciu formuł:

«I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» (Ja ciebie chrzczę w imię Stworzyciela i Odkupiciela, i Uświęciciela) oraz «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer» (Ja ciebie chrzczę w imię Stworzyciela i Wyzwoliciela, i Wspomożyciela).

 

 

PYTANIA:

Pierwsze: Czy ważny jest chrzest udzielony przy użyciu formuł: «I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» oraz «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer»?

Drugie: Czy osoby, które zostały ochrzczone przy użyciu tych formuł, bezwarunkowo powinny być powtórnie ochrzczone?

ODPOWIEDZI:

Na pierwsze pytanie: Negatywna.

Na drugie pytanie: Pozytywna.

Podczas audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Ojciec Święty Benedykt XVI zatwierdził niniejsze «Odpowiedzi», przyjęte na Sesji Zwyczajnej Kongregacji, i polecił je opublikować.

 

W siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 1 lutego 2008 r.

Kard. William Levada
Prefekt

Angelo Amato, S.D.B.
Arcybiskup tytularny Sili
Sekretarz

            

top