The Holy See
back up
Search
riga

ÜDVÖZLŐ BESZÉD A SZENTATYÁHOZ, FERENC PÁPÁHOZ
EXCELLENCIÁS MONS. GERHARD L. MÜLLERTŐL,
A NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL

Kihallgatás a Szentatyánál
2013. december 6-án, pénteken

 

Szentatya!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem Önt, és bemutathatom pápaságának kezdetén a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjait, a plenáris ülésük munkájának végeztével.

A Bizottság, melyet Isten szolgája, VI. Pál pápa hozott létre, immár több mint negyven esztendeje nyújt hatékony segítséget a Szentszéknek, s különösképpen a Hittani Kongregációnak a nagyobb jelentőségű kérdések megvizsgálásában (vö. Statútum, n. 1.). Ennek értelmében mindig Péter utóda az első számú címzettje a Bizottság által végzett szolgálatnak. A különböző teológiai iskolák és nemzetek teológusaiból és teológusnőiből összeállított Bizottság kétségtelenül a II. Vatikáni Zsinat gyümölcse, és annak jele, hogy az egyház küldetéséhez és különösképpen a Püspökök apostoli szolgálatához mennyire szükséges a teológusok tudományos munkássága és fáradozása.

A jelen ötéves ciklus, amely 2009-ben kezdődött, immár a végéhez közeledik. A jelenlegi tagok többsége ezt a küldetésüket a Bizottságban már a második alkalommal töltötték be. Mindezen esztendők folyamán értékes szolgálatot végeztek az egyháznak, időt és erőt áldozva rá, kollegiális, diszkrét és alázatos munkájukban a saját szakterületük eredményeit nyújtva, ami sok szempontból példaértékű. Elmondhatjuk, hogy a Bizottság megmutatja, hogy „a teológus szolgálata – azon túl, hogy személyes – közösségi és kollegiális” (A teológia ma: távlatok, alapelvek és kritériumok, n. 45.).

Mint minden évben, a Bizottság három fontos teológiai kérdésben végezte a munkásságát, amelyeknek nagy jelentősége van a mai hitre vonatkozóan. Tovább folytatták az egyistenhit kérdésének tárgyalását, az erőszak kihívásával szemben; tanulmányozták az egyház szociális tanítását a hittel való kapcsolatában, és végül foglalkoztak a hitérzék témájával az egyház életében.

 A jelen esztendő folyamán is előbbre jutottunk abban a feladatban, hogy előmozdítsuk az olyan dokumentumokat, amilyeneket a Bizottság az alapításától kezdve (1969. április 11.) megjelentet. Többek között a Bizottság dokumentumainak francia kiadását is kibővítettük (Documents II – 1986-2009, Cerf, Paris 2013).

Szentséges Atya! A gyermeki tisztelet lelkületével állunk készen szavainak befogadására, egyúttal kérve az Apostoli Áldást is.

 

top