Index

  Back Top Print

Informace o způsobu získání
apoštolského požehnání na pergamenu

Ufficio Pergamene - Elemosineria Apostolica

 

1. Osobně na Úřadu apoštolské charity (Elemosineria Apostolica) ve Vatikánu

Do kanceláře Úřadu apoštolské charity (Elemosineria Apostolica) uvnitř městského státu Vatikán je možné přijít osobně: vstup přes bránu sv. Anny (Porta di Santa Anna; vpravo od kolonády Náměstí sv. Petra). Úřední hodiny jsou od pondělí do soboty 9.00 – 13.30.

Ufficio Pergamene - Elemosineria Apostolica

2. Prostřednictvím žádosti zaslané poštou nebo faxem

Žádosti o Apoštolské požehnání na pergamenu mohou být adresovány na Úřad apoštolské charity (Elemosineria Apostolica) prostřednictvím pošty nebo faxu (nikoli elektronickou poštou).

V žádosti je třeba uvést:

- jméno, příjmení adresu žadatele
- jméno a příjmení příjemce/příjemců požehání
- událost (viz níže), pro kterou se žádá požehnání
- datum, název/titul kostela místo, kde se uskutečňuje událost, pro niž se žádá požehnání (povinné údaje, pokud se jedná o udílení svátosti, řeholní sliby nebo výročí)
- adresa, na kterou má být pergamen s požehnáním odeslán, a údaje o platbě

Uskutečnit platbu – až po obdržení pergamenu s papežským požehnáním – je možné dvěma způsoby:

- prostřednictvím platebního příkazu podle údajů uvedených v zásilce
- prostřednictvím platební karty umožňující platby on-line a formuláře na našich stránkách.

Uvedená cena zahrnuje:

- pergamen (cena se pohybuje od 13 do 25 euro podle modelu zvoleného úřadem pro danou příležitost)
- poštovné: mimo Itálii expresním kurýrem DHL (18-30 euro).

Čas potřebný na doručení pergamenu je jeden měsíc ode dne žádosti.

O pergamen není možné požádat prostřednictvím telefonu.

3. Události, pro které je možné žádat Apoštolské požehnání na pergamenu

Apoštolské požehnání se uděluje při následujících příležitostech:

1.  křest, první svaté přijímání, biřmování
2.  uzavření manželství
3.  kněžské svěcení
4.  řeholní sliby
5.  zasvěcení panen
6.  svěcení trvalého jáhna
7.  výročí (10, 25, 40, 50 a 60 let) manželství*, kněžského svěcení nebo řeholních slibů
8.  narozeniny (18., 50., 60., 70., 80., 90., 100.)
*
9.  všeobecné požehnání pro jednotlivou katolickou osobu* nebo rodinu* (se jménem a příjmením manželů a s církevně uzavřeným manželstvím)

Pro události označené hvězdičkou (*) se vždy vyžaduje nulla osta nebo doporučení církevní autority.

Nebude možné vyhovět žádostem o Apoštolské požehnání na pergamenu pro jiné události, než výše uvedené.   

Elemosineria Apostolica

Poštovní adresa:              Elemosineria Apostolica
Ufficio pergamene
00120 Città del Vaticano
Telefon:   +390669873279 nebo +390669871100
(úřední hodiny: 8.00 - 14.00)
Fax:   +390669883132
(zapnut 24 hodin denně)

STÁHNOUT FORMULÁŘ ŽÁDOSTI