Index

  Back Top Print

Informácie o spôsobe získania
Apoštolského požehnania na pergamene

Ufficio Pergamene - Elemosineria Apostolica

1. Priamo v Úrade apoštolskej charity (Elemosineria Apostolica) vo Vatikáne

Je možné vstúpiť osobne do kancelárií Úradu apoštolskej charity (Elemosineria Apostolica) vo vnútri Vatikánskeho mestského štátu; vstup je cez vchod Sant’Anna (vpravo od kolonády Námestia sv. Petra), počas úradných hodín: 9.00 – 13.30 (od pondelka do soboty).

Ufficio Pergamene - Elemosineria Apostolica

2. Prostredníctvom listu alebo faxu

Žiadosti o Apoštolské požehnanie na pergamene môžu byť adresované na Úrad apoštolskej charity (Elemosineria Apostolica) prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom faxu (nie elektronickou poštou).

V žiadosti je potrebné uviesť:

- meno a priezvisko a adresu žiadateľa
- meno a priezvisko príjemcu/príjemcov požehnania
- udalosť (ak taká je), pre ktorú sa žiada požehnanie
- dátum, názov/titul kostolamiesto, v ktorom sa odohráva udalosť, pre ktorú sa žiada požehnanie (všetky údaje sú potrebné, ak ide o nejakú sviatosť, rehoľné sľuby alebo nejaké výročie)
- adresa, na ktorú sa odošle pergamen s požehnaním spolu s údajmi o platbe.

Platbu je možné vykonať (až po obdržaní pergamenu) dvoma spôsobmi:

- prostredníctvom bankového prevodu s údajmi vloženými v zásielke
- alebo prostredníctvom on-line platby kreditnou kartou na našej internetovej stránke.

Uvedená cena zahŕňa:

- pergamen (pohybuje sa od 13 do 25 Eur podľa modelu vybraného Úradom Apoštolskej charity pre danú udalosť)
- poštovné: mimo Talianska podľa miesta určenia, expresným kuriérom DHL (18 – 30 Eur).

Čas potrebný na doručenie pergamenu je jeden mesiac odo dňa žiadosti.

Nie je možné požiadať o pergamen prostredníctvom telefónu.

3. Udalosti, pre ktoré je možné požiadať Apoštolské požehnanie na pergamene

Apoštolské požehnanie sa udeľuje pri nasledujúcich príležitostiach:

1.  krst, prvé sväté prijímanie, birmovka
2.  manželstvo
3.  kňazská vysviacka
4.  rehoľné sľuby
5.  zasvätenie panien
6.  vysviacka trvalého diakona
7.  výročie (10., 25., 40., 50., 60.) manželstva
*, kňazskej vysviacky, rehoľných sľubov
8.  narodeniny (18., 50., 60., 70., 80., 90., 100.)
*
9.  všeobecné požehnanie pre jednotlivú katolícku osobu* alebo rodinu* (s menom a priezviskom manželov s cirkevným sobášom)

Pre udalosti s hviezdičkou (*) sa nevyhnutne vyžaduje nulla osta alebo odporúčanie cirkevnej autority.

Žiadosti o apoštolské požehnanie na pergamene pre iné udalosti ako tie, ktoré boli uvedené vyššie, nebudú akceptované.

Elemosineria Apostolica

Poštová adresa:              Elemosineria Apostolica
Ufficio pergamene
00120 Città del Vaticano
Telefón:   +390669873279 nebo +390669871100
(úradné hodiny: 8.00 - 14.00)
Fax:   +390669883132
(aktívny 24 hodín)

STIAHNUŤ FORMULÁR ŽIADOSTI