Index

  Back Top Print

ELEMOSINERIA APOSTOLICA

Úřad apoštolské charity

VATIKÁN

 

Elemosineria Apostolica (Úřad apoštolské charity) je jednou z institucí Svatého stolce, jehož úkolem je jménem Svatého Otce pomáhat chudým.

Služba papežského almužníka má svůj původ již v prvních stoletích církve, kdy byla bezprostředním úkolem jáhnů. Později byla zastávána jedním či několika papežovými příbuznými bez jakékoli hierarchické či prelátské hodnosti, která byla udělena až později. V jedné bule papeže Inocence III. (1198 – 1216) se o almužníkovi mluví jako o již existující funkci. Prvním papežem, který zřídil Úřad apoštolské charity, byl blahoslavený Řehoř X. (1271 – 1276), který též vymezil kompetence almužníka. Formální záležitosti a normy tohoto úřadu, který své úkoly vždy plnil díky velkému zájmu římských pontifiků, upravil dále papež Alexandr V. bulou z r. 1409. Almužník Jeho Svatosti má hodnost arcibiskupa a je součástí tzv. papežské rodiny; účastní se tedy bohoslužeb a oficiálních audiencí Svatého Otce.

Aby usnadnil získávání finančních prostředků pro dobročinné úkoly svěřené Úřadu apoštolské charity, delegoval papež Lev XIII. na almužníka fakulty pro udělování Apoštolského požehnání na pergamenu. Tyto pergameny musí být kvůli autentičnosti opatřeny podpisem samotného almužníka a pečetí jeho úřadu.

V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že udělování papežského požehnání je bezplatné. Peněžní suma je určena pouze na náklady za pergamen, jeho přípravu a zaslání a je v ní též zahrnut příspěvk na charitivní činnost papeže.

Všechny příjmy, které Úřad apoštolské charity dostává jako příspěvek za vydání pergamenů s požehnáním, jsou určené výhradně na dobročinnost pro chudé, kteří se ve svých potřebách každodenně obracejí na nástupce sv. Petra.

 

www.elemosineria.va