Index

  Back Top Print

ELEMOSINERIA APOSTOLICA

URZĄD DOBROCZYNNOŚCI APOSTOLSKIEJ

W WATYKANIE

 

Urząd Dobroczynności Apostolskiej jest Instytucją Stolicy Świętej, który w imieniu Ojca Świętego zajmuje się pomocą charytatywną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Zwyczaj pomocy ubogim istniał już w pierwszych wiekach działalności Kościoła, a odpowiedzialnymi za tę pomoc byli Diakoni. Na przestrzeni kolejnych wieków obowiązek ten piastował jeden bądź kilku członków Rodziny Papieskiej bez szczególnej godności hierarchicznej, czy prałackiej. Godności te nadawane zaczęto nadawać później. Już w Bulli Papieża Innocentego III (1198-1216) jest mowa o istniejącym urzędzie Jałmużnika Apostolskiego. Pierwszym, który określił zasady działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica), a także obowiązki Jałmużnika Apostolskiego był Bł. Papież Grzegorz X (1271-1276). Również Papież Aleksander V w Bulli z 1409 r. przedstawił normy działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, która mogła się rozwijać dzięki szczególnej życzliwości kolejnych Biskupów Rzymu. Jałmużnik Jego Świątobliwości ma godność Arcybiskupa i należy do Rodziny Papieskiej, dzięki czemu uczestniczy we wszelkich ceremoniach liturgicznych oraz oficjalnych Audiencjach z udziałem Ojca Świętego.

Papież Leon XIII, w celu ułatwienia zebrania środków na działalność powierzoną Urzędowi Dobroczynności Apostolskiej, delegował Jałmużnika Apostolskiego, aby w Jego imieniu udzielał Apostolskiego Błogosławieństwa wyrażonego na specjalnym dyplomie z pergaminu, o którego autentyczności świadczy jego podpis oraz sucha pieczęć Urzędu.

Należy także podkreślić, że na koszt Papieskiego Błogosławieństwa składają się: materiał, przygotowanie, wysyłka oraz ofiara przeznaczona na Papieskie dzieła miłosierdzia.

Dochód Urzędu Dobroczynności Apostolskiej pochodzący z wydawania pergaminów z Papieskim Błogosławieństwem, przeznaczony jest w całości na działalność charytatywną wobec ubogich i potrzebujących, którzy każdego dnia zwracają się z prośbą o pomoc materialną do Następcy św. Piotra.

 

www.elemosineria.va