The Holy See
back up
Search
riga

V ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN

WALENCJA 2006

 

SPIS TREŚCI

 1. Czym jest V ŚSR?

 2. Widzialna tożsamość.

 3. V ŚSR Walencja 2006

 4. Organizacja

 5. Miejsca

1. Czym jest V ŚSR?

Jest wielkim spotkaniem, jakie Ojciec Święty zwołuje co trzy lata w celu modlitwy, dialogu, współuczestnictwa i przyjęcia misji rodziny chrześcijańskiej jako domowego Kościoła i podstawy w nowej ewangelizacji.

Poprzednie Spotkania

 • Rzym 1994

 • Brazylia 1997

 • Rzym 2000

 • Manila 2003

WALENCJA 2006

Nasze V Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w Walencji (Hiszpania) w dniach od 1 do 9 lipca 2006.

Tematem spotkania będzie: „PRZEKAZYWANIE WIARY W RODZINIE”

2. WIDZIALNA TOŻSAMOŚĆ.

2.1 GODŁO - SYMBOL

2.2 STRONA INTERNETOWA

2.1 GODŁO - SYMBOL

Rodzina, podstawową komórką społeczeństwa

Na projekcie symbolu rodzina jest wyobrażona jako komórka, oraz sam fakt, że wspólnota rodzin tworzy tkankę społeczeństwa.

Rodzina w świecie

Godło daje również wyobrażenie kuli ziemskiej; użyte kolory pragną oznaczać różnorodność kultur i ras mieszkańców ziemi. Przez to pragnie się dać do zrozumienia że Spotkanie jest wydarzeniem na skalę światową.

Krzyż

Jest znamieniem, które nosi w sobie rodzina chrześcijańska jako znak obecności Pana na całym świecie.

2.2  STRONA INTERNETOWA

http: // www.wmf2006.org

Została stworzona strona internetowa, stale aktualizowana, poprzez którą użytkownicy mogą śledzić na bieżąco wszystko to, co jest związane z V ŚSR. Mogą ją konsultować we wszystkim, co odnosi się do tematów Spotkań, od historii poprzednich Spotkań, aż do aktualnych dokumentów i wiadomości, jak również, w jaki sposób dotrzeć do innych interesujących katolickich stron internetowych i w jaki sposób przegrać z internetu filmy i zdjęcia promocyjne na te tematy.

STRONA INTERNETOWA: REJESTRACJA

 Aby odpowiednio uczestniczyć w wydarzeniach V ŚSR, zakłada się odpowiednie zarejestrowanie (zalogowanie).

Można tego dokonać poprzez parafie, diecezje, stowarzyszenia, grupy, ośrodki nauczania katolickiego, kluby i inne organizacje z którymi są połączeni członkowie każdej z tych grup.

Zapisy można realizować on-line poprzez stronę internetową na wcześniejszej liście lokalnych Organizatorów.

STRONA INTERNETOWA: WOLONTARIUSZE

V ŚSR, ze względu spodziewany masowy udział uczestników, wymaga współpracy wolontariuszy bez precedensu, aby można było zrealizować niezliczoną ilość założonych celów.

Osoby zainteresowane mogą się zapisywać na naszej stronie internetowej.

3. V ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN W WALENCJI 2006

PRZEWIDYWANY PROGRAM

Międzynarodowe Targi Rodzinne

Od 1 do 7 lipca

Kongres Teologiczno – Pastoralny

Od 4 do 7 lipca

Różaniec Rodzinny

7 lipca, wieczorem

Świąteczne Spotkanie i Świadectwa

8 lipca, po południu

Msza Święta na zakończenie pod przewodnictwem Ojca Świętego

9 lipca, rano

4. ORGANIZACJA

 • JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ BENEDYKT XVI

„Czcigodny Ojciec Święty Jan Paweł II zwołał 22 lutego bieżącego roku V Światowe Spotkanie Rodzin do Walencji, w Hiszpanii, wybierając jako temat Spotkania: „Przekazywanie Wiary w Rodzinie”, wskazując jako odpowiednią datę, pierwszy tydzień lipca 2006 roku. Mam zaszczyt ponowić zwołanie tego ważnego Światowego Spotkania Rodzin.”

(List Papieża do Kardynała López Trujillo, 17.05.2005)

 • Papieska Rada do Spraw Rodziny: Kardynał Alfonso López Trujillo

 • Patronat

SCHEMAT ORGANIZACYJNY V ŚWIATOWEGO SPOTKANIA RODZIN

V ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN, WALENCJA 2006

5. LOKALIZACJA

MIEJSCE KONGRESU I ŚWIĘTA RODZIN

Święto i Kongres

Realizacja Międzynarodowego Kongresu Teologiczno – Pastoralnego, w dniach 4,5,6 i 7 lipca, jak również Międzynarodowego Święta Rodzin, w dniach 1-7 lipca, będą miały miejsce na Targach Międzynarodowych w Walencji. Wybór miejsca jest odpowiedni, tak ze względu na pojemność jak i na wyposażenie jaki dysponują struktury Targów.

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO RODZIN

Międzynarodowe Święto Rodzin

Czym jest?

Jest miejscem, w którym organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, instytucje, itp., które pracują na rzecz rodziny na całym świecie, mogą mieć własne stanowiska dla zaprezentowania i wspólnego podzielenia się nawzajem doświadczeniami, działalnością, tożsamością i projektami.

Działalność

 • Stanowiska z wystawami każdej organizacji

 • Forum wymiany doświadczeń

 • Działalność rozrywkowa i zabawy, aby najmłodsi mogli inicjować życie wspólnotowe w rodzinie.

KONGRES TEOLOGICZNO – PASTORALNY

Czym jest?

Jest spotkaniem w celu pogłębienia wiadomości i dialogu z referentami światowej sławy, na tematy dotyczące „Przekazywania Wiary w Rodzinie”.

DZIAŁALNOŚĆ

Wtorek (4 lipca)

Po południu

 • Inauguracja Kongresu

 • Konferencja

 • Wydarzenia kulturalne

Środa i czwartek (5 i 6 lipca)

Rano:

 • Modlitwa

 • Dwie główne Konferencje

 • Okrągły stół

 • Msza Święta

Po południu:

 • Sekcje pytań i odpowiedzi na tematy poruszane rano

 • Trzy równoczesne grupy tematyczne (w każdej grupie, oprócz języka hiszpańskiego, będą używane dwa inne języki

 • Zabawy artystyczno – kulturalne

Piątek ( 7 lipca)

Rano:

 • Taki sam program jak w środę i czwartek

Po południu:

 • Odczytanie Dokumentu Końcowego

 • Zakończenie

 • Różaniec Rodzinny. Różaniec ten będzie przedstawiony przez dzieci i ukierunkowany na tajemnice życia rodzinnego.

Sobota (8 lipca)

Rano:

 • Msza Święta w grupach językowych w różnych parafiach w Walencji, pod przewodnictwem obecnych tam Kardynałów i Biskupów.

WALENCJA

Walencja, ze względu na swoje położenie geograficzne, doskonale spełnia wszystkie warunki do realizacji takiego wydarzenia jakim jest Światowe Spotkanie Rodzin.

Położona na wybrzeżu Śródziemnomorskim, posiada ważną sieć połączeń i odpowiedniego transportu, oraz posiada łagodny klimat dla wszystkich, którzy to miejsce odwiedzają.

Poza tym, posiada odpowiednie infrastruktury i usługi, doskonale odpowiadające na to, aby móc sprostać dużemu napływowi osób.

MIEJSCE ŚSR 2006

Lokalizacja i dojazd

Miejsce wybrane do zorganizowania V Światowego Spotkania Rodzin, to obszar okalający Miasto Sztuki i Nauki, ze względu na nas następujące argumenty:

 • Obszar dysponuje powierzchnią 647.395 m², co pozwala na uczestnictwo w tym wydarzeniu ponad 1.200.000 osobom w najbliższym otoczeniu organizowanych spotkań.

 • Do tego miejsca można dojechać z któregokolwiek punktu miasta poprzez duże i szerokie aleje, kanalizując w ten sposób przejazdy. Dojazd jest bardzo łatwy ze względu na bliskość obwodnicy.

 • Istnieje możliwość dotarcia pieszo, bez konieczności przechodzenia przez całe miasto. Uczestnicy mogą przechodzić przez starodawne koryto rzeki przekształcone w ogrody, bez narażenia się na jakieś niebezpieczeństwo, aż do miejsca Spotkania.

 • Miejsce symboliczne: Miasto Sztuki i Nauki stwarza punkt orientacyjny i jest wizytówką dzisiejszej Walencji.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE I ŚWIADECTWA

Sobota 8 lipca, po południu

Czym jest?

Jest wydarzeniem świątecznym, wraz ze osobistymi świadectwami, które przekazują rodziny z różnych stron świata na temat swoich własnych doświadczeń wiary, przeżywanych w szczególnych okolicznościach. Świadectwa będą przeplatane przedstawieniami artystyczno – kulturalnymi, zrealizowanymi przez artystów światowej sławy.

Działalność

 • Modlitwa

 • Odprawienie święta wszystkich uczestników

 • Orędzie Ojca Świętego

 • Na zakończenie pokaz sztucznych ogni

MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE

Niedziela 9 lipca, rano

Punktem kulminacyjnym V Światowego Spotkania Rodzin, będzie odprawienie Uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI.

Uczestnictwo tysięcy osób, homilia Ojca Świętego i jego błogosławieństwo, uczynią z tego Spotkania wiary niezapomnianą chwilę.

Podczas Uroczystości, niektórzy małżonkowie z 50° - letnim stażem małżeńskim, odnowią swoje małżeńskie przyrzeczenia.

OGŁOSZENIA

Walencja dysponuje wspaniałymi  środkami komunikacji (lotnisko, port, kolej, autostrady), które czynią z niej miejsce łatwo dostępne z innych głównych miast hiszpańskich, europejskich i całej reszty świata.

 • Autostrady

 • Lotnisko

 • Kolej

 • Port

INFORMACJE

Strona Internetowa:   www.wmf2006.org

 
top