The Holy See
back up
Search
riga

ПАПСКИ СЪВЕТ

ЗА МЕЖДУРЕЛИГИОЗЕН ДИАЛОГ 

Християни и мюсюлмани:
Заедно за достойнството на семейството

ПОСЛАНИЕ ЗА КРАЯ НА РАМАДАН
‘Idal-Fitr 1429 h. / 2008 г. Сл.Хр.

  

Скъпи Приятели мюсюлмани, 

1. Когато наближава края на месец Рамадан, за мен е чест да отправя, според една вече утвърдена традиция, сърдечните пожелания на Папския съвет за междурелигиозен диалог. По време на този месец, християните, които са близо до вас споделиха вашите мисли и вашите семейни чествания; диалогът и приятелството са се усилили. Бог да бъде благословен!

2. Както в миналото, така и тази среща ни дава повод да размислим заедно по една много чувствителна днес тема, да обогатим нашата обмяна на опит и да помогнем да се опознаем по-добре, в нашите общи, а не различни стойности. За тази година ние сметнахме да ви предложим темата за семейството.

3. Един от документите на Втория Ватикански събор, GaudiumetSpes, отнасящ се за Църквата в днешни времена заключава така: “Човешкото и християнско благо на личността и обществото, е тясно свързано с доброто здраве на съпружеската и семейна общност. Също и християните в общение с всички тези, които в голямата си част образуват тази общност, се радват искрено на различни подкрепи, които правят да расте днес между хората почитта към тази общност на любов и уважение към живота, и която помага на съпрузите и на родителите в тяхната възвишена мисия. Освен това те очакват по-добри резултати и се надяват да ги получат” (47).

4. Тези думи точно на време ни припомнят, че развитието на личността и обществото в голяма част зависят от напредъка на брачната и семейна общност. Колко са тези, които носят понякога през целия си живот, тежестта на оскърблението на едно трудно или драматично семейно състояние? Колко са тези мъже и жени, които погиват в бездната на дрогата или насилието, търсят напразно да попълнят изгубеното детство? Християни и мюсюлмани, ние можем и ние трябва да работим съвместно, за спасение достойнството на семейството днес и утре.

5. Втази област, ние сме имали многократни поводи за сътрудничество, било на местно, било на международно ниво, още повече че християните и мюсюлманите имат  високо уважение към семейството. Семейството, място където любовта и живота, уважението на другия и гостоприемството, се срещат и предават, е наистина основна клетка на обществото”.

6. Християни и мюсюлмани, не трябва да се страхуват да се ангажират, не само в помощ на семейства в трудност, но и да сътрудничат с всички, които имат присърце поощряването на семейната институция и упражняване на родителската отговорност, по особено в областта на възпитанието. Тук не е излишно да припомним, че семейството е първото училище където се научава уважение към другите в тяхната идентичност и в тяхната различност. Междурелигиозният диалог и гражданско съзнание, могат само да подпомогнат това.

7. Скъпи Приятели, когато вашият пост наближава, очистени и обновени от скъпите за вашата религия практики, нека вие с вашите семейства и скъпи близки, да имате един спокоен и преуспяващ живот! Нека Всемогъщият Бог ви изпълни със Своето милосърдие и мир!

Жан Луи Кардинал Торан
президент

Архиепископ Пиер Луиджи Челата
секретар

 

top