The Holy See
back up
Search
riga

شورای پاپی برای گفتگوی بين اديان

 

مسيحيان و مسلمانان:

به همراه هم در راه حفظ منزلت خانواده

 

 

شهر واتيکان

 

دوستان عزيز مسلمان،

 

1- اكنون كه پايان ماه مبارك رمضان نزديك مي شود، مايه خوشوقتي من است كه، برمبناي سنتي ديرپا، بهترين آرزوهاي شوراي پاپي براي گفتگوي بين اديان را تقديم شما دارم. در خلال اين ماه، مسيحيان در جوار شما در تأملات شما و مراسم خانوادگي تان سهيم بوده اند، و گفتگو و رفاقت نيز به حمد الهي، تقويت شده است.

2- همچون گذشته، اين ديدارهاي دوستانه به ما فرصت آن را مي دهد كه به تبادل موضوعات گوناگون به شكل متقابل بپردازيم كه تعامل ميان ما را غنا مي بخشد و به ما ياري مي رساند يكديگر را بهتر بشناسيم، چه در حيطه ارزش هاي مشترك و چه در حوزه اختلاف نظرهايمان. امسال ما مايليم مضمون "خانواده" را براي تعمق پيشنهاد دهيم.

3- يكي از اسناد و مدارك مجمع واتيكان دوم يعني Gaudium et Spes كه به كليسا در جهان مدرن مربوط مي شود، چنين می گويد: "سلامت تك تك افراد بشر و جامعه مسيحيت رابطه تنگاتنگي با سلامت جامعه اي دارد كه برمبناي ازدواج و خانواده بنيان نهاده شده است. از اين رو، مسيحيان و همه كساني كه براي اين جامعه ارزش والايي قائل هستند، صميمانه و به طرق گوناگون شاد مي شوند كه بتوانند راهي بيابند تا اين جامعه مبتني بر عشق را ترويج دهند و حيات آن را تكامل بخشند،    جامعه اي كه در آن، به والدين براي انجام تعهدات متعالي شان ياري رسانده مي شود. آن عده كه با اين گونه ياري رساني ها احساس شعف مي كنند، از آنها انتظار       بهره وري هايي افزون را دارند و در تلاش هستند تا آنها را به سرانجام برسانند" (شماره 47).

4- اين كلام به ما فرصت يادآوري آن را مي دهد كه توسعه فردي و اجتماعي تاحدود بسياري به سلامت خانواده بستگي دارد. اما جاي پرسش است كه چه تعداد از افراد، گاه حتي براي سراسر عمر خود، بار جراحات ناشي از پيامد هاي مبتني بر رشد در خانواده هاي دستخوش معضل يا فروپاشيده را به دوش مي كشند؟ چه تعداد مردان و زنان كه در حال حاضر درگير مهلكه مواد مخدر يا خشونت هستند، بيهوده در تلاش آن هستند كه دوران كودكي ضايعه بار خود را جبران كنند؟ مسيحيان و مسلمانان مي توانند و بايد با يكديگر همكاري كنند تا شأن و منزلت خانواده را تضمين دهند، چه امروز و چه در آينده.

5- با توجه به ارزش والايي كه هم مسلمانان و هم مسيحيان براي خانواده قائل هستند، ما از فرصت هاي بسياري چه در سطح محلي و چه در سطح بين المللي برخوردار بوده و هستيم تا با يكديگر در اين زمينه كار كنيم. خانواده، اين مكاني كه عشق و حيات، احترام به يكديگر و ميهمان نوازي در آن لحاظ شده و تسري يافته است، براستي "كانون بنيادي جامعه" به شمار مي رود.

6- مسلمانان و مسيحيان هرگز نبايد در اين امر ترديد ورزند كه نه تنها بايد به ياري خانواده هاي دچار مشكل بشتابند، بلكه با همه آناني نيز همكاري نمايند كه از ثبات خانواده به عنوان يك نهاد و كانوني براي تحقق مسئوليت والدين، به ويژه در حوزه تعليم و تربيت، پشتيباني مي كنند. فقط كافيست يادآور شوم كه خانواده نخستين  مدرسه اي است كه در آن شخص، احترام به ديگري را مي آموزد، آن هم با در نظر گرفتن شباهت ها و تفاوت هاي ميان افراد. گفتگوي بين اديان و تحقق حقوق شهروندي نيز از اين امر چيزي جز بهره نصيب نمي برد.

7- دوستان عزيز، اكنون كه موعد روزه شما در شرف پايان است، اميدوارم كه شما همراه با خانواده ها و نزديكانتان، با خلوص و تجديد قوايي حاصل از آن عملكردهاي مبتني بر دينتان، از آرامش و شكوفايي در زندگاني خود بهره مند گرديد! باشد كه خداوند قادر و متعال، صلح و رحمت خود را نصيب شما نمايد!

 

رئيس

وزير

  

top