The Holy See
back up
Search
riga

PAPALIĞIN DİNLER ARASI
DİYALOG KONSEYİ

Hıristyanlar ve Müslümanlar:
Ailenin saygınlığı için beraberlik

RAMAZAN AYININ SONU İÇİN MESAJ
Ramazan bayramı 1429 H. / 2008 A.D.

 

 

Değerli Müslüman Dostlarımız,

1. Ramazan ayının sona ermesiyle, ve artık yerleşmiş bir gelenek olarak, Papalığın Dinler Arası Diyalog KonseyiÂ’nin en iyi dileklerini iletmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ay süresince, yakınınızda olan Hıristyanlar düşüncelerinizi ve aile kutlamalarınızı paylaştı, dialog ve dostluk daha güçlendirildi. AllahÂ’a hamd olsun!

2. Geçmişte olduğu gibi, bu dostça mesaj, bizim fikir alış verişimizi zenginleştirmek üzere güncel ve ortak bir konuyu değerlendirme fırsatı verip, paylaşılmış değerlerimiz ve farklılıklarımızla birbirimizi tanımamıza katkı sağlıyor. Bu yıl aile konusunu ele almak istiyoruz.

3. İkinci Vatikan KonseyiÂ’nin eserlerinden biri olan ve kilise ve çağdaş dünyayla ilgilenen Gaudium et Spes dokumanı diyor ki: ‘Hem kişinin hem de Hıristyan olan ve olmayan diğer toplumların huzuru ve iyiliği, o topluluğun evlilik ve aileden kaynaklanan sağlıklı ortamına sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla hem Hıristyanlar hem bu topluluğa saygı duyan herkes, bu sevgi birlikteliğini besleyen ve ailenin hayatını tamamlayan ve ebeveylerin önemli görevlerinde yardımcı olan her türlü yeni yönteme içtenlikle memnun olurlar. Bu yöntemleri benimseyenler, yeni yöntemler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek için çaba harcamaktadırlar.Â’ (n. 47)

4. Bu sözler bize hem insanın hem toplumun gelişiminin büyük ölçüde ailenin sağlıklı olmasına bağlı olduğunu mükemmel bir şekilde hatırlatır! Acaba kaç kişi bazen tüm hayatı boyunca zor veya dengesiz bir aile geçmişinin yaralarının yükünü taşır? Acaba kaç uyuşturucu ve şiddetin tuzağında boğulan erkek ve kadın trajik bir çocukluğu boşuna telafi etmeye çalışıyor? Bugün ve gelecekte Hıristyanlar ve Müslümanlar ailenin saygınlığını korumak için beraber çalışabilirler ve çalışmalıdırlar.

5. Ailenin Müslümanlar ve Hıristyanlar için ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında, gerek bölgesel gerek uluslararası seviyede bu alanda işbirliği yapmak için bir çok fırsatımız olmuştur. Sevginin, hayatın, başkalara saygının, misaferperverliğin bulunduğu ve öğretildiği yer olan aile, gerçek anlamda ‘toplumun temel birimidirÂ’.

6. Özellikle eğitim alanında Müslümanlar ve Hıristyanlar, sadece zorluk çeken ailelerin yardımına gelmekle kalmayıp, toplumsal bir birim olan ailenin istikrarını destekleyen herkesle işbirliği yapmaktan hiç bir zaman çekinmemelidirler. Ailenin herkesin kimliğini ve farklılığını gözeterek başkalarına saygının öğrenildiği ilk okul olduğunu hatırlatmak isterim. Bundan hem dinler arası diyalog hem de vatandaşlık olgusu güçlenecektir.

7. Sevgili dostlarımız, orucunuzun sonuna gelirken aileleriniz ve yakınlarınızla birlikte dininizce önemli olan ibadetlerle arınan ve yenilenen size hayatta huzur ve refah diliyorum. Allah teala sizden rahmetini ve selametini esirgemesin.

 

Kardinal Jean-Louis Tauran
Başkan

Başepiskopos Pier Luigi Celata
Sekreter

 

 

top