The Holy See
back up
Search
riga

PAPALIĞIN DİNLER ARASI DİALOG KONSEYİ

 

Hristiyanlar ve Müslümanlar:
Fakirliği yenmek için beraberlik

 

RAMAZAN AYININ SONU İÇİN MESAJ

Ramazan bayramı 1430 A.H. / 2009 A.D.


 

Değerli Müslüman Dostlarımız,

1. Ramazan ayını tamamlayan bayramınızın münasebetiyle size barış ve mutluluk için en iyi dileklerimi sunmak ve bu Mesaj aracılığıyla değerlendirmemiz için şu konuyu önermek istiyorum: Hristyanlar ve Müslümanlar: Fakirliği yenmek için beraberlik.

2. Papalığın Dinler Arası Diyalog Konseyinin Mesajları hepimizce önemsenen ve her yıl beklenen bir gelenek haline gelmiş ve bu olay kesinlikle bir mutluluk kaynağıdır. Zamanla birçok ülkede bu gelenek Hristiyanlar ve Müslümanlar arası dostça toplantılara sebep olmuştur. Genelde hepimizi ilgilendiren bir konu ele aldığı için samimi ve içten fikir alış verişe yol açmaktadır. Tüm bu unsurların aramızdaki yakın dostluğun, ki biz bunun için Allah’a şükretmeliyiz, işaretleri olarak algılanabilmesi doğru değil mi?

3. Bu yılın teması ile ilgili olarak; ‘fakirlik içindeki insan’ önemsediğimiz farklı inançlarımızın ahlaki kurallarının şüphesiz ki temel konusudur. İnsanlık kardeşleri olarak bizlerin fakir kişilere gösterebileceği özen, merhamet ve yardım, bu kişilerin toplum yapısı içerisinde kendi yerlerini oluşturmaları için yardım ettiğimizde, Allah’ın sevgisinin yaşayan kanıtıdır, çünkü sırf insan olduğu için Allah’ın bizlere ayrım yapmaksızın sevmemiz ve yardım etmemizi istediği kişidir.

Hepimiz biliyoruz ki fakirlik küçük düşürme ve dayanılmaz acıları doğurma gücüne sahiptir; bir başına kalma, öfke, hatta nefret ve intikam arzusunun çoğunlukla kaynağıdır. Fakirlik ele geçirilen her türlü araç kullanılarak gerçekleştirilen, hatta bunları dini temellerle haklı çıkarmaya çalışarak veya “ilahi adalet” iddiasıyla bir başka kişinin malına, huzur ve güvenliğine zarar veren, düşmanca eylemleri provoke edebilir. Bunun için aşırıcılık ve şiddetle mücadelede, Papa VI. Pavlus tarafından “barışın yeni ismi” olarak tanımlanan (Genelge Populorum Progressio, 1975, sayı 76) bütüncül insanlık gelişiminin yükseltilmesiyle yoksulluğu yenmeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli görmektedir.

İyilik ve doğrulukta bütüncül insanlık gelişimi üzere olan son Genelgesinde, Caritas in veritate, Papa XVI. Benediktus gelişimi yükseltmek için var olan çabaların içeriğini dikkate alarak “kulun Allah’a açıklığını koruyan”, ona kendi konumunu yeryüzünün “merkezi ve zirvesi” (sayı 57) olarak veren “yeni bir insancıl sentez” (sayı 21) ihtiyacının altını çiziyor. Daha sonra “bütün olarak insan ve herkes için” doğru bir gelişim düzenlenmelidir (Populorum Progressio, sayı 42).

4. Dünya Barış Günü vesilesiyle 1 Ocak 2009 tarihinde yaptığı konuşmasında, Papa Cenapları XVI. Benediktus iki tür fakirlik tanımladı: karşısında mücadele edilecek fakirlik ve benimsenecek fakirlik.

Mücadele edilecek fakirlik herkesin gözü önündedir: açlık, temiz suyun olmaması, sınırlı tıbbi bakım ve yetersiz barınma, yetersiz eğitim ve kültürel sistemler, okuma yazma bilmemek, fakirliğin var olan yeni biçimlerinden de bahsetmeden “...ileri zengin toplumların marjinalleşmenin yanı sıra duygusal, ahlaki ve manevi olarak fakirleştiğinin kanıtı bulunmaktadır...” (Dünya Barış Günü Mesajı, 2009, sayı 2).

Benimsenecek fakirlik ise israftan kaçınan, çevreye ve kainatın güzelliğine saygılı sade ve temel yaşam biçimidir. Bu, en azından yılın belirli dönemlerinde tutumluluk ve oruç da olabilir. Bu fakirlik bizim kendi seçtiğimiz ve bizi bizden öteye götürmeye yatkınlaştıran, kalplerimizi genişleten bir şeydir.

5. Müminler olarak zarar veren fakirliğe karşı adil ve kalıcı bir çözüm için birlikte çalışma arzusu kesinlikle içinde bulunduğumuz dönemin ciddi problemlerine eğilmeyi ve, mümkün olduğunda, bunları ortadan kaldırmak için ortak kararlılığı paylaşmayı da içermektedir. Bu bağlamda, fakirliğin toplumlarımızın küreselleşmesi olgusuyla bağlantılı atfının manevi ve ahlaki bir anlamı bulunmaktadır çünkü hepimiz herkesin-bireyler, halklar ve uluslar- kendisini kardeşlik ve sorumluluk ilkelerine göre davranacağı tek bir insanlık ailesi kurma görevini paylaşıyoruz. 

6. Komplike fakirlik olgusu hakkındaki titiz bir çalışma bizleri doğrudan kulun doğuştan gelen haysiyetine saygısızlıktan kaynaklanan özüne götürmekte ve örneğin, normları sadece geleneksel özelliğe sahip olan değil aynı zamanda da esas olarak Yaradan tarafından her insanoğlunun vicdanında yazılan doğal kanunda kökleri olan (karşılaştırma Rom 2, 14-15) “ortak ahlaki kuralın” (II. Yuhannes Pavlus, Papalığın Sosyal Bilimler Akademisindeki Konuşması, 27 Nisan 2001, sayı 4) kabulüyle bizi küresel bir dayanışmaya çağırmaktadır.

7. Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan ortak deneyimler ve paylaşılan gerçek kaygılarla başlayarak hoşgörüden birlikte toplantı aşamasına geçtiğimiz görülmektedir. Bu öne çıkan önemli bir adımdır.

Herkese imanlı yaşamın, orucun ve bir kişinin başkasına yardım etmesinin zenginliğini vererek, Allah yolunda olanların yaşam güçlerini diyalog için kullanması mümkün değil midir?

Fakirler bizi sorguya çekiyor, bize meydan okuyor fakat her şeyin üstünde bizi yüce bir yolda işbirliğine davet ediyorlar: fakirliği yenmek!

Ramazan bayramınız mübarek olsun!

 

Kardinal Jean-Louis Tauran
Başkan

 

Başepiskopos Pier Luigi Celata
Sekreter

  

 

 

PONTIFICAL COUNCIL
FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE
00120 Vatican City
Telephone: 0039.06.6988 4321
Fax: 0039.06.6988 4494
E-mail: dialogo@interrel.va

 

top