The Holy See
back up
Search
riga

ПАПСКИ СЪВЕТ ЗА МЕЖДУРЕЛИГИОЗЕН ДИАЛОГ

ПОСЛАНИЕ ЗА КРАЯ НА РАМАЗАН
Аиду-л-фитр 1433 Н/ 2012 г.

Възпитание на младите християни и мюсюлмани на справедливост и мир

 

Скъпи приятели мюсюлмани,

1. Честването на “Аиду-л-фитр” с който завършва месеца на Рамазан, ни дава радостта да ви отправим най-сърдечните поздрави от Папския съвет за междурелигиозен диалог.

Радваме се с вас за този много специален момент, който ви позволи чрез поста и други милосърдни дела, да задълбочите вашето послушание към Бога: ценност, която е скъпа и за нас.

Ето защо, тази година, ни изглежда уместно да съсредоточим нашето общо размишление над възпитанието на младите християни и мюсюлмани на справедливост и мир, които са неразделна част от истината и свободата.

2. Както знаете, ако възпитанието е поверено на цялото общество, то е преди всичко и по-особен начин дело на родителите и заедно с тях на семейства, училища и университетите, без да забравяме отговорниците за религиозния, културния, социалния и икономическия живот и света на комуникацията.

Става въпрос за хубаво, но същевременно трудно начинание: да се помогне на децата и младите хора да открият и развият даровете, които Създателят им е поверил и да се установят отговорни човешки отношения. Позовавайки се на задачата на възпитателите, Негово Светейшество Папа Бенедикт XVI наскоро каза: “Именно заради това се усеща остра необходимост не просто от разпространители на някакви правила и информация, а от достоверни свидетели... Свидетел е онзи, който живее в първо лице посочения от него път” (Послание за Световния ден на мира, 2012). Нека си припомни и, че младите хора също са отговорни за собственото си възпитание, така както и за личното формиране в справедливостта и мира.

3.Справедливостта е определена преди всичко от идентичността на човешката личност в нейната цялост: тя не може да бъде сведена само до нейното комуникативно и разпределително измерение. Нека не забравяме, че общото благо не може да бъде постигнато без солидарността и братската любов! За вярващите, истинската справедливост, живяна в приятелството с Бог, задълбочава връзката със самите нас, с другите и с цялото творение. Освен това, те изповядват, че справедливостта произхожда от факта, че всички хора са създадени от Бога и са призвани да формират едно само семейство. Това виждане, в пълно зачитане на разума и отворено за трансцедентното, интерпелира всички мъже и жени с добра воля, позволявайки хармоничното съчетаване на правата и задълженията.

4. В размирния свят в който живеем, все по-неотложна е необходимостта младите хора да се възпитават на мир. За да се ангажираме по подходящ начин с него, трябва да разберем истинската същност на мира, който не се ограничава до отсъствието на война, нито до равновесието между противоположните сили, а е едновременно дар от Бога и човешко дело и поради това трябва да се изгражда непрестанно. Мирът е плод на справедливостта и резултат на милосърдието. Ето защо е важно вярващите да бъдат все по-активни в техните общности: практикувайки състраданието, солидарността, сътрудничеството и братството, те могат да допринесат ефективно за решаването на големите предизвикателства на съвремието, като: хармоничния растеж, цялостното развитие, превенцията и разрешаването на конфликтите.

5. Накрая, искаме да насърчим младите мюсюлмани и християни, които ще прочетат това послание, да съхраняват винаги истината и свободата, за да бъдат истински вестители на справедливостта и мира, строители на една култура, зачитаща правата и достойнството на всеки гражданин. Приканваме ги да имат търпението и упоритостта необходими за постигането на тези идеали, без никога да прибягват до съмнителни компромиси, лъжливи преки пътища и средства незачитащи човешката личност. Само мъжете и жените, искрено убедени в тези изисквания, ще могат да изградят едно общество в което справедливостта и мира ще се превърнат в реалност.

Нека Бог да изпълни с мир и спокойствие сърцата, семействата и общностите на всички онези, които хранят желанието да бъдат „средства на мира”!

Честит празник на всички!

От Ватикана, 3 август 2012 г.

Жан-Луи Кардинал Торан
Председател

Архиепископ Пиер Луиджи Челата
Секретар

 

 

PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE
00120 Vatican City

Telephone: 0039-06-6988 4321 / 06-6988 3648
Facsimile: 0039-06-6988 4494
Email: dialogo@interrel.va

 

top