The Holy See
back up
Search
riga

ΠΟΝΤΙΦΙΚΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜHNYMA ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΡAMANTAM
Id al-Fitr 1433 Η. /2012 A.D.

Να εκπαιδεύσουμε τους νέους, χριστιανούς και μουσουλμάνους,
στη δικαιοσύνη και στην ειρήνη

 

Αγαπητοί Φίλοι μουσουλμάνοι,

1. Η τέλεση της εορτής ‘Id al-Fitr, με την οποία συμπληρώνεται ο μήνας του ΡΑΜΑΝΤΑΝ, μας δίνει τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τις εγκάρδιες ευχές του Ποντιφικού Συμβουλίου για τον Διάλογο μεταξύ των Θρησκειών.

Μαζί με σας, χαιρόμαστε κι εμείς για την προνομιακή αυτή χρονική περίοδο, η οποία σας επέτρεψε, με τη νηστεία και άλλες πράξεις ευλαβείας, να εμβαθύνετε στην υπακοή προς τον Θεό, μια αξία που είναι και για μας πολύ αγαπητή.

Γι’ αυτόν τον λόγο εφέτος μας φάνηκε κατάλληλος ο χρόνος για να επικεντρώσουμε την κοινή μας σκέψη στο θέμα της εκπαίδευσης των νέων, χριστιανών και μουσουλμάνων, στη δικαιοσύνη και στην ειρήνη, που είναι αδιαχώριστες από την αλήθεια και την ελευθερία.

2. Όπως γνωρίζετε, αν το έργο της εκπαίδευσης είναι ανατεθειμένο σε όλη την κοινωνία, το έργο αυτό με ολότελα ιδιαίτερο τρόπο είναι ανατεθειμένο στους γονείς, και, μαζί με αυτούς, στις οικογένειες, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, χωρίς να λησμονούμε τους υπεύθυνους της θρησκευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως και τον κόσμο της επικοινωνίας.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα ταυτόχρονα ωραίο και δύσκολο: να βοηθούμε τα παιδιά και τους νέους να ανακαλύπτουν και να αναπτύσσουν τους πόρους τους οποίους ο Δημιουργός εμπιστεύθηκε σ’ αυτούς, και να βιώσουν υπεύθυνες ανθρώπινες σχέσεις. Αναφερόμενος στο έργο των παιδαγωγών, η Αυτού Αγιότης ο Πάπας Βενέδικτος ις΄ έλεγε πρόσφατα: «Για το έργο αυτό περισσότερο παρά ποτέ χρειάζονται αυθεντικοί μάρτυρες και όχι απλοί διαχειριστές κανόνων και πληροφοριών… Ο μάρτυς είναι εκείνος ο οποίος ζει πρώτος το δρόμο τον οποίον προτείνει» («Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης 2012»). Άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι και οι ίδιοι οι νέοι είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους, όπως και για τη μόρφωσή τους στη δικαιοσύνη και στην ειρήνη.

3. Η δικαιοσύνη καθορίζεται πριν απ’ όλα από την ταυτότητα του ανθρώπου, στην ολότητά του. Δεν μπορεί να περιοριστεί στην ανταλλακτική ή επιμεριστική της διάσταση. Ας μην ξεχνάμε ότι το κοινό καλό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αλληλεγγύη και την αδελφική αγάπη! Για τους πιστεύοντες, η αυθεντική δικαιοσύνη που βιώνεται μέσα στη φιλία εμβαθύνει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτόν του, με τους άλλους και με όλη τη δημιουργία. Επιπλέον, οι ίδιοι αυτοί πιστεύοντες ομολογούν ότι η δικαιοσύνη έχει την προέλευσή της στο γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού, καλεσμένα να αποτελούν μια μοναδική οικογένεια. Μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων, μέσα στον πλήρη σεβασμό προς τη λογική και ανοικτή προς την υπερβατικότητα, δεσμεύει επίσης όλους τους άντρες και όλες τις γυναίκες καλής θελήσεως, επιτρέποντας σ’ αυτούς να συνδυάζουν αρμονικά τα δικαιώματα και τα καθήκοντα.

4. Μέσα στον βασανισμένο κόσμο που ζούμε, η εκπαίδευση των νέων στην ειρήνη γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Για να δεσμευτούν με τον κατάλληλο τρόπο, οι νέοι αυτοί πρέπει να καταλάβουν την αληθινή φύση της ειρήνης, η οποία δεν περιορίζεται σε μια απουσία του πολέμου, ούτε στην ισορροπία των αντιθέτων δυνάμεων, αλλά είναι ταυτόχρονα δώρο του Θεού και έργο των ανθρώπων, το οποίο πρέπει ακατάπαυτα να οικοδομείται. Η ειρήνη είναι καρπός της δικαιοσύνης και ένα κατόρθωμα της αγάπης. Είναι σημαντικό για τους πιστεύοντες να είναι πάντα δραστήριοι μέσα στις κοινότητες στις οποίες ανήκουν: εφαρμόζοντας την συμπόνια, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την αδελφοσύνη, μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των μεγάλων σημερινών προκλήσεων, από τις οποίες αναφέρουμε μόνο μερικές: την αρμονική αύξηση, την ολοκληρωτική ανάπτυξη, την πρόληψη και τον τερματισμό των συγκρούσεων.

5. Τελειώνοντας, επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους μουσουλμάνους και χριστιανούς, οι οποίοι θα θελήσουν να διαβάσουν το παρόν Μήνυμα, ώστε να καλλιεργούν πάντοτε την αλήθεια και την ελευθερία, για να είναι αυθεντικοί κήρυκες της δικαιοσύνης και της ειρήνης και οικοδόμοι ενός πολιτισμού που σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη. Τους προσκαλούμε να έχουν την απαραίτητη υπομονή και την απαραίτητη επιμονή, για να πραγματοποιούν πάντοτε αυτά τα ιδανικά, χωρίς ποτέ να ανατρέχουν σε αμφίβολους συμβιβασμούς, σε απατηλά μονοπάτια, σε μέσα που δεν σέβονται το πρόσωπο του ανθρώπου. Μονάχα άντρες και γυναίκες, ειλικρινά πεπεισμένοι γι’ αυτές τις απαιτήσεις, θα μπορέσουν να οικοδομήσουν κοινωνίες, μέσα στις οποίες η δικαιοσύνη και η ειρήνη θα γίνουν πραγματικότητα.

Είθε ο Θεός να γεμίζει με γαλήνη και ελπίδα τις καρδιές, τις οικογένειες και τις κοινότητες όλων εκείνων, οι οποίοι φιλοδοξούν να είναι «όργανα της ειρήνης»!

Καλή εορτή σε όλους!

Βατικανό, 3 Αυγούστου 2012

Καρδινάλιος Ιωάννης–Αλοΐσιος Τωράν
Πρόεδρος

Αρχιεπίσκοπος Πέτρος Αλοΐσιος Τσελάτα
Γραμματέας

 

 

ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
00120 Vatican City

Telephone: 0039.06.6988 4321
Fax: 0039.06.6988 4494
E-mail: dialogo@interrel.va

 

top