The Holy See
back up
Search
riga

PAPINSKO VIJEĆE ZA MEĐURELIGIJSKI DIJALOG

PORUKA ZA ZAVRŠETAK RAMAZANA
Id al-Fitr 1433. H. / 2012. a.d.

Odgajati mlade kršćane i muslimane za pravdu i mir

 

Dragi muslimanski prijatelji,

1. Proslava ‘Id al-Fitr, kojom završava mjesec Ramazan, nudi nam radost da vam izrazimo srdačne čestitke Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog.

Radujemo se s vama zbog ovoga privilegiranog vremena koje vam je omogućilo da, po postu i drugim vježbama pobožnosti, produbite poslušnost Bogu, vrednotu koja je nama također draga.

Zbog toga nam se ove godine učinilo prikladnim usredotočiti svoje zajedničko razmišljanje o temi odgajanja mladih kršćana i muslimana za pravdu i za mir, koji su neodvojivi od istine i slobode.

2. Kao što znadete, iako je zadaća odgoja povjerena cijelom društvu, ona je prvenstveno, i na osobit način, djelo roditelja i, s njima, obitelji, škola i sveučilišta, ne zaboravljajući odgovorne za vjerski život, kulturalni, društveni, gospodarski i svijet komunikacija.

Radi se o lijepom pothvatu i zajedno teškom: pomagati djeci i mladima da otkriju i razviju bogatstva koja im je povjerio Stvoritelj i da uspostave odgovorne ljudske odnose. Misleći na zadaću odgojitelja, Njegova Svetost Papa Benedikt XVI. nedavno je ustvrdio: „Za ovo su više negoli ikada potrebni autentični svjedoci, a ne obični donositelji pravila i informacija… Svjedok je onaj koji kao prvi živi put koji predlaže“ („Poruka za Svjetski dan mira“ 2012.). Podsjećamo, osim toga, da su i sami mladi odgovorni za vlastiti odgoj kao i za vlastito obrazovanje za pravdu i mir.

3. Pravda je određena prvenstveno identitetom ljudske osobe, promatrajući je u njezinoj cjelini; ona ne može biti reducirana na dimenziju uzajamnosti i raspodjele. Ne zaboravimo da opće dobro ne može biti postignuto bez solidarnosti i bratske ljubavi! Za vjernike, autentična pravda, življena u prijateljstvu s Bogom, produbljuje odnose sa samima sobom, s drugima, i sa sveukupnim stvorenjem. Osim toga, oni ispovijedaju da pravda ima izvorište u činjenici da je Bog stvorio sve ljude i da su svi pozvani da sačinjavaju jednu i jedinu obitelj. Takva vizija stvari, uz puno poštovanje razuma i otvorena prema transcendenciji, obuhvaća također sve muškarce i žene dobre volje, omogućujući da se složno povežu prava i dužnosti.

4. U uzburkanom svijetu u kojemu živimo postaje sve hitniji odgoj mladih za mir. Da bi se oko toga moglo zauzimati na odgovarajući način, treba razumjeti pravu narav mira koji se ne ograničava na odsutnost rata, niti na ravnotežu suprotstavljenih strana, nego je zajedno Božji dar i ljudsko djelo, koje treba neprestano graditi. On je plod pravde i posljedica ljubavi. Važno je da vjernici budu uvijek djelatni u krilu zajednica čiji su članovi: prakticirajući suosjećanje, solidarnost, suradnju i bratstvo, oni mogu učinkovito doprinijeti da se prihvate veliki izazovi sadašnjega trenutka: skladan rast, cjelovit razvitak, prevencija i rješavanja konflikata, da ih se navede samo neke.

5. Završavajući, želim ohrabriti mlade muslimane i kršćane, koji budu htjeli čitati ovu poruku, da uvijek njeguju istinu i slobodu, da bi bili autentični glasnici pravde i mira i graditelji kulture koja poštuje prava i dostojanstvo svakoga građanina. Pozivamo ih da imaju strpljivost i postojanost potrebne za ostvarenje ovih ideala, a da ne pribjegavaju dvosmislenim kompromisima, varljivim prečacima ili sredstvima koja malo poštuju ljudsku osobu. Samo muškarci i žene, koji su iskreno uvjereni u ove potrebe, moći će graditi društvo u kojemu će pravda i mir postati stvarnost.

Neka Bog smirenošću i nadom ispuni srca, obitelji i zajednice onih koji gaje želju da budu 'sredstva mira'!

Sretan blagdan svima!

Iz Vatikana, 3. kolovoza 2012.

Kardinal Jean-Louis Tauran
predsjednik

Nadbiskup Pier Luigi Celata
tajnik

 

 

PONTIFICAL COUNCIL
FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE
00120 Vatican CityTelephone: 0039-06-6988 4321 / 06-6988 3648
Facsimile: 0039-06-6988 4494
E-mail: dialogo@interrel.va


top