The Holy See
back up
Search
riga

PAPIESKA RADA DS. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

PRZESŁANIE NA ZAKOŃCZENIE RAMADANU
Id al-Fitr 1433 H. / A.D. 2012

Wychowanie młodych chrześcijan i muzułmanów do sprawiedliwości i pokoju

 

Drodzy muzułmańscy Przyjaciele!

1. Obchody ‛Id al-Fitr kończące miesiąc Ramadan są dla nas radosną okazją, by złożyć Wam serdeczne życzenia od Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Cieszymy się razem z Wami, że ten szczególny czas pozwolił Wam przez post i inne praktyki pobożne pogłębić posłuszeństwo Bogu, które jest wartością drogą również nam.

Dlatego w tym roku uznaliśmy za stosowne skupić naszą wspólną refleksję na wychowaniu chrześcijan i muzułmanów do sprawiedliwości i pokoju, które są nieodłączne od prawdy i wolności.

2. Jak Wam wiadomo, o ile zadanie wychowania powierzone jest całemu społeczeństwu, to przede wszystkim i w szczególny sposób jest ono dziełem rodziców, a wraz z nimi rodzin, szkół i uniwersytetów, nie zapominając przy tym o odpowiedzialnych za życie religijne, kulturalne, społeczne, gospodarcze i świat środków przekazu.

Jest to przesięwzięcie zarazem piękne i trudne: pomóc dzieciom i młodzieży odkrywać i rozwijać zasoby, które Stwórca im powierzył, oraz nawiązywać odpowiedzialne relacje międzyludzkie. Pisząc niedawno o zadaniach wychowawców, Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI stwierdził, że „bardziej niż kiedykolwiek potrzebni są autentyczni świadkowie, a nie zwykli dystrybutorzy reguł i informacji... Świadek to ten, który jako pierwszy żyje tym, co głosi” („Orędzie na Światowy Dzień Pokoju” 2012). Przypomnijmy poza tym, że również młodzież jest odpowiedzialna za swoje własne wychowanie, jak też za swą formację do sprawiedliwości i pokoju.

3. Sprawiedliwość wyznacza przede wszystkim tożsamość osoby ludzkiej, rozważana w swej całości; nie można jej redukować do wymiaru wymiennego i rozdzielczego. Nie zapominajmy, że dobra wspólnego nie można osiągnąć bez sprawiedliwości i miłości braterskiej! Dla wierzących autentyczna sprawiedliwość przeżywana w przyjaźni z Bogiem pogłębia relacje z sobą samym, z innymi i z całym stworzeniem. Zresztą wyznają oni, że sprawiedliwość ma swe źródło w fakcie, iż wszyscy ludzie są stworzeni przez Boga i powołani, by tworzyć jedną, tę samą rodzinę. Taki sposób widzenia, w pełnym poszanowaniu dla rozumu i otwarty na transcendencję, jest też wezwaniem skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli, by harmonijnie łączyć prawa i obowiązki.

4. W naszym udręczonym świecie wychowanie młodzieży do pokoju staje się coraz pilniejsze. Aby je podjąć we właściwy sposób, trzeba zrozumieć właściwą naturę pokoju, który nie ogranicza się tylko do nieobecności wojny czy do równowagi przeciwstawnych sił, ale jest równocześnie darem Boga i dziełem ludzkim, które trzeba stale budować. Jest on owocem sprawiedliwości i wynikiem miłości. Ważne jest, aby wierzący byli zawsze czynni we wspólnocie, do której należą. Wprowadzając w życie współczucie, solidarność, współpracę i braterstwo, mogą oni efektywnie przyczynić się do zwrócenia uwagi na wielkie wyzwania naszych czasów: harmonijny wzrost, integralny rozwój, zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich, by wspomnieć tylko niektóre.

5. Kończąc, pragniemy zachęcić młodych muzułmanów i chrześcijan, którzy zechcą przeczytać to przesłanie, by zawsze troszczyli się o prawdę i wolność, stając się w ten sposób autentycznymi heroldami sprawiedliwości i pokoju, budowniczymi kultury respektującej prawa i godność każdego obywatela. Apelujemy do nich, aby nie zabrakło im cierpliwości i wytrwałości, koniecznych do realizacji tych ideałów, i aby nigdy nie szli na wątpliwe kompromisy, na zwodnicze skróty, ani nie stosowali środków nie respektujących w pełni osoby ludzkiej. Jedynie ludzie szczerze przekonani co do tych wymogów będą w stanie budować społeczeństwa, w których sprawiedliwość i pokój staną się rzeczywistością.

Niech Bóg napełni pogodą ducha i nadzieją serca, rodziny i współnoty tych, których ambicją jest być „narzędziami pokoju”!

Życzymy wszystkim dobrego świętowania!

Watykan, 3 sierpnia 2012 r.

 

Kardynal Jean-Louis Tauran
Przewodniczący

Arcybiskup Pier Luigi Celata
Sekretarz

 

 

PAPIESKA RADA DS. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO
00120 Vatican City

Tel.: 0039.06.6988 4321
Fax: 0039.06.6988 4494
E-mail: dialogo@interrel.va

 

top