The Holy See
back up
Search
riga

PAPALIĞIN DİNLER ARASI DİALOG KONSEYİ

RAMAZAN AYININ SONU İÇİN MESAJ
Ramazan Bayramı 1433 H./2012 A.D.

Genç Hristyanların ve Müslümanların adalet ve barış için eğitilmeleri

 

Değerli Müslüman Dostlarımız,

1. Ramazan ayının sonu olan Ramazan Bayramının kutlanması bizde, Papalığın Dinler Arası Dialog Konseyi olarak, içten selam verme coşkusuna sebep oluyor.

Oruç ve diğer dini faaliyetleri yerine getirerek Allah’a itaatinizi derinleştirme fırsatını veren bu özel zamanın mutluluğunu paylaşıyoruz – biz ki sizin gibi bu değerleri önemsiyoruz.

Bu nedenle, bu yıl ortak değerlendirmemizin odaklandığı bir konu olarak, genç Hristyanların ve Müslümanların, doğruluk ve özgürlükten hiçbir zaman ayrılamayan adalet ve barış için eğitilmelerini uygun gördük.

2. Bildiğiniz üzere, eğitme görevi, bir yandan toplumun tümüne verildiği gibi, diğer yandan öncelikle ve özellikle ebeveylerin ve onlarla birlikte ailelerin, okulların, üniversitelerin görevidir. Ayrıca dini, kültürel, sosyal ve ekonomik hayat ve ayrıca iletişim dünyası için sorumlu olanları da unutmuyoruz.

Çocukların ve gençlerin sağlam insani ilişkiler kurmalarında, Yaradan tarafından verilen nimetleri keşf etme ve geliştirmelerine yardımda bulunmak güzel olduğu kadar zor bir girişimdir. Yakın zamanda Papa XVI. Benediktus hazretleri eğitimcilerin görevi konusunda şu açıklamalarda bulundu: “Bu yüzden, özellikle bugünlerde, sadece kuralları ve bilgileri bilinçsizce ileten insanlara değil, hakiki tanıklara ihtiyacımız var… Bir tanık diğer insanlara önerdiği hayat tarzını olması gerektiği gibi yaşayan kişidir.” (“Dünya Barış Günü için Mesaj,” 2012) Ayrıca, gençlerin de kendi eğitimleriyle adalet ve barışı geliştirmede sorumlu olduklarını unutmayalım.

3. Adalet ilk olarak bütün yönleriyle insanın kişiliğinden belirlenir; dağıtıcılık veya değişmelilik boyutlarına indirilemez. Dayanışma ve kardeşlik olmadan kamu yararının elde edilemeyeceğini unutmayalım! İnançlılara göre, Allah’ın arkadaşlığıyla yaşanmış gerçek adalet butün diğer ilişkileri derinleştirir: kendisiyle, başkalarıyla, yaratılışın tümüyle. Ayrıca, adaletin başlangıcını, insanlığın Allah tarafından yaratıldığı ve tek bir aile olmaya çağrıldığı gerçeğine bağlıyorlar. Mantığa tamamiyle saygı gösteren ama aynı zamanda Allah’ın üstünlüğüne açık olan bu anlayış, her iyi niyetli olan insanoğlunu teşvik ediyor, onları haklar ve görevleri ahenk içine getirmelerine davet ediyor.

4. Acılarla dolu olan dünyamızda, gençlerin barış için eğitilmeleri gittikçe daha önemli bir hale geliyor. Bu ihtiyacı uygun bir şekilde karşılamak için, barışın da doğru tanımını anlamalıyız: barış sadece savaşın olmaması veya birbirine karşıt olan güçlerinin dengede olması demek değildir. Bu aynı zamanda, hem Allah’ın armağanı hem de insanın azmini gerektiren daimi bir arayıştır. Adaletin meyvesi ve sevginin neticesidir. İnançlıların kendi çevrelerinde sürekli aktif olmaları önemlidir: şefkat, dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik içinde yaşadıkları sürece günümüzdeki güçlüklerle başa çıkmaya etkin bir şekilde katkıda bulunabilirler: ahenkle büyüme, bütünlük içinde gelişme, çatışmaların önlenmesi ve yatıştırılmaları, bu ihtiyacların bir kaç örneğidir.

5. Son olarak, bu mesajla genç Hristyan ve Müslüman okurların adalet ve barışın gerçek habercileri ve her bir vatandaşın onuruna ve haklarına saygı gösteren medeniyetlerin kurucuları olabilmeleri için, kişisel doğruluk ve özgürlüklerinin geliştirilmesini desteklemeyi ümit ederiz. Onları, bu değerlerin gerçekleştirilmesi için kaçınılmaz olan sabra ve azme çağırıp, hiçbir zaman şüpheli tavizlere, hileli kestirmelere, veya insanın kişiliğine saygı göstermeyen yöntemlere başvurmamalarına davet ediyoruz. Sadece bu mecburiyetlerinin içtenlikle bilincine varmış kadın ve erkekler barış ve adaletin bir gerçeklik olduğu toplumları inşa edebileceklerdir.

Allah, ‘barış için bir araç’ olmak isteyenlerin kalplerini, ailelerini, ve cemaatlerini huzur ve ümitle doldursun!

Herkese iyi bayramlar!

Vatikan, 3 Ağustos 2012

Jean-Louis Kardinal Tauran
Başkan

Başepiskopos Pier Luigi Celata
Sekreter

 

PAPALIĞIN DİNLER ARASI DİALOG KONSEYİ
00120 Vatikan

Tel.: 0039-06-6988 4321 / 06-6988 3648
Faks: 0039-06-6988 4494
Email: dialogo@interrel.va

   

top