The Holy See
back up
Search
riga

„Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy” 

 

„Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy” to temat, który wybrał papież Benedykt XVI na czterdziesty Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2006.

„Ten pierwszy temat, jaki Papież Benedykt XVI zechciał nadać Światowemu Dniowi Środków Przekazu” – powiedział arcybiskup John P. Foley, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, urząd Stolicy Apostolskiej, który przygotowuje materiały studyjne i pomoce liturgiczne dla episkopatów całego świata, „wskazuje na jego uznanie dla możliwości środków społecznego przekazu nie tylko w dziedzinie informacji, ale także w pobudzaniu do owocnej współpracy”.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, jedyna światowa uroczystość ustanowiona przez Sobór Watykański II („Inter mirifica”, 1963), w większości państw jest obchodzony na prośbę Biskupów w niedzielę przed Zesłaniem Ducha Świętego (w 2006 roku będzie to 28 maja).

Zgodnie ze zwyczajem temat ogłasza się 29 września, w święto Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, z których ten ostatni jest patronem pracowników radia.

Przesłanie Ojca Świętego na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest tradycyjnie publikowane w związku ze wspomnieniem św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy (24 stycznia), aby dać Konferencjom Biskupów, Urzędom diecezjalnym i Organizacjom zajmującym się przekazem społecznym wystarczający czas na przygotowanie pomocy audiowizualnych i innych materiałów do obchodów na szczeblu narodowym i lokalnym.

* * *

English: The Media: A Network for Communication, Communion and Cooperation.

Italiano: I media: rete di comunicazione, comunione e cooperazione.

Français: Les médias: réseaux de communication, de communion et de coopération.

Español: Los medios: red de comunicación, comunión y cooperación.

Português: Os Mídia: rede de comunicação, comunhão e cooperação

Deutsch: Die Medien - ein Netz der Kommunikation, der Gemeinschaft und der Zusammenarbeit.

Polacco: Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy

 

* * *

--------------------------------------------------------------------------------

Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali - Palazzo San Carlo - 00120 Città del Vaticano
Tel +39 06 69883197 - Tel +39 06 69883597 - Fax +39 06 69885373 - email pccs@vatican.va

 

 

 

              

top