The Holy See
back up
Search
riga

   RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI*

OPUS FUNDATUM «CENTRUM TELEVISIFICUM VATICANUM»
APPELLATUM CONSTITUITUR

 

Ut pluribus in dies postulationibus respondeatur, e variis orbis terrarum partibus ad Apostolicam Sedem delatis, de efficaciore Ecclesiae actione, quod ad sociales communicationes, nominatim ad auditoriasvisificas, attinet atque ut nova instrumenta praebeantur, quibus universalis missio Ecclesiae in mundo peragatur, constituitur, vi huius Rescripti, persona iuridica et canonica Operis Fundati « Centrum Televisificum Vaticanum » appellati, cuius sedes est in Civitate Vaticana cuiusque Statuta eodem hoc Documento approbantur.

Cui « Centro Televisifico Vaticano » propositum est Ecclesiae navitatem atque momentum ingeniorum culturae, prout traditione continetur et ab Hierarchia declaratur, fovere per usum - quatenus facultates oeconomicae id sinunt instrumentorum auditoriorum-televisificorum, nunc quidem initio facto ab effectione ac distributione rerum contextarum transmittendarum, quae ad religionem, ad cultum humanum artemque spectent.

Eidem Operi Fundato licebit quaelibet adhibere adiumenta, quae apta visa fuerint quaeque ex diversis Ecclesiae in ipso mundo locis et coetibus quaerentur ea mente ut nisus et auxilia multorum, quibus hoc Apostolicae Sedis inceptum sit cordi, ad proposita Operis Fundati propria perficienda conspirent.

Opus vero Fundatum ut in agendo finem sibi praestitutum recte constanterque assequatur, rem suam geret sub superiore moderatione Cardinalis a publicis Ecclesiae negotiis.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II, in Audientia infra scripto Cardinali a publicis Ecclesiae negotiis die XXII mensis Octobris MCMLXXXIII hoc anno concessa, ea quae per hoc Rescriptum statuta sunt ac definita, rata habuit et confirmavit.

AUGUSTINUS Card. CASAROLI


*A.A.S., vol. LXXVI (1984), n. 1, p. 44

 

 

top