The Holy See
back up
Search
riga

VISITA DEL CARDINALE SEGRETARIO DI STATO
 TARCISIO BERTONE IN ARMENIA E AZERBAIGIAN

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DELLA CHIESA CATTOLICA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

DISCORSO DEL CARDINALE TARCISIO BERTONE

Baku
Venerdì, 7 marzo 2008

 

Zati Aliləri Cənab Prezident,
Çox Hörmətli Şeyx-ul-İslam,
Dəyərli Dövlət İş Adamları,
Diplomatik Korpus Nümayəndələri,
Əziz Din Xadimləri,
Çox Hörmətli Dini Başçılar,
əziz salezian həmqardaşlar, dindarlar, katolik icmasının əziz qardaş və bacıları!

Mən çox qürur hissiylə anlayıram ki, iştirak etdiyim bu an, tarix salnaməsinə öz izini qoyacaq bir andır. Bakı şəhərində ilk Katolik Kilsəsinin açılışı çox zəngin  və mənalı hadisədir. Güdrətli Tanrı, ateizmin təqib və zorakılığı ilə dolu bir müddətdən sonra, konkret əlamət olan, ruhani və mənəvi intihabın bərpa olunmasına bizə izn verdi. Xristianlar üçün kilsə o yerdir ki, harda - Tanrının çağırışı ilə icma, Onun sonsuz məhabbətini izzətləndirmək və qeyd etmək üçün toplanır. Həmçinin həmən binanın canlı görünüşüdə Kilsənin özüdür. Icma və ailə tək imanlılardan qurulub və onlar Rəbbə sitayiş edib, öz dini əsaslarıyla düzgün yaşayır.

Mən, bu kilsənin təntənəli açılışını, Roma Papası XVI-cı Benediktin və burda iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Cənab İlham Əliyevin adıyla açıq elan edirəm. Cənab Prezident, bizim Sizin şəxsiyyətinizə olan hörmətimiz yalnız Sizin yüksək səlahiyyətli vəzifəniz və Sizin ölkəylə Vatikan arasında yüksək səviyyəli əlagələrin olmasıy ilə kifayyətlənmir. Bu hörmət həmçinin Azərbaycanın bu torpaqda və əsasən Bakı kimi şəhərdə dini tollerantlıq öhdəliyinin irəli aparılmasında görülmüş işlərlə bağlıdır. Bakı öz müxtəlifliyi  və qədim kosmopolitizmi ilə tanınıb və bu onun tarixini daha çox zənginləşdirir. Cənab Prezident, Sizin iştirakınız mənə fürsət verir ki, Sizin atanız, unudulmaz Prezident, Heydər Əliyevin bu çox dəyərli əməlinə görə, Sizə Katolik Kilsəsinin dərin minnətdarlığını çatdırım. O, bu kilsənin tikilişi üçün şəhərin mərkəzi ərazisində torpaq verilməsinə öz istəyini bildirmişdir. Və həmən bu istəyi, yaddaşdan silinməz Roma Papası, II-ci İoann Pavelin Azərbaycana səfərindən bir gecə əvvəl həyata keçirdi. Və bu, bizim üçün onun tərəfindən ən böyük və gözəl “Xoş Gəldiniz” addımı oldu. Onun istəyi nəticəsində, dini tolerantlığın Azərbaycan həyatının gündəliyində bir sütuna dönməsi mümkün oldu. Və bunun sübutu olaraq, o, mövzuya aid olan unudulmaz bir çıxışında, bu dəyərlərin hər zaman zəngin mədəniyyətə malik olan bu Azərbaycanın xüsusiyyəti olduğunu bildirmişdi. Cənab Prezident, mən istərdim Sizə Roma Papası XVI-cı Benediktin və bütün Kattolik Kilsəsinin adından, Ümumilli Lider Heydər Əliyevin xoş xatirəsinə böyük hörmət bəslədiyimizi bildirim. O, qarşısına qoyduğu məqsədin cəsarətlə və əminliklə öhdəsindən gəlirdi. Buna sübut olaraq onun növbəti addımı olan Kəlküttəlı Tereza Ana Bacılarının mərhəmətli qayğısına həvalə edilən, evsiz və kimsəsiz insanlar üçün tikilən binanın torpağının verilməsi oldu.

Bu alicənab əməllər bu gün burda iştirak edən çox hörmətli Şeyx-ul-İslam və Azərbaycanın digər dini başçılarının iştirakı nəticəsində daha işıqlı və aydın şəkildə göründü. Onlar sərbəst olaraq birləşib, bu gün kilsənin tikilişini katoliklərlə bayram edirlər. Bu onu göstərir ki, dini tolerantlığın olmasında əsasən onların, dəyəri olmayan rolu və böyük zəhmətləri var.Və bu yolda Qavkaz Müsəlmanları Başçısının yorulmaz zəhməti hamıya məlumdur. Bu yolda ona rus pravoslav, yahudi və həmçinin katolik icmasının dayaq olması da məlumdur. Çox Hörmətli Şeyx, istərdim Roma Papasının şəxsən Sizə olan öz dərin minnətdarlığını çatdırım. XVI-cı Benedikt bilir ki, bugün bu kilsənin açılışı, Sizin böyük rolunuz, dəstəyiniz və Dövlət iş adamları ilə birgə olan zəhmətinizin nəticəsində reallaşa bildi.

Mən burada iştirak edən Dövlət iş adamlarına və Diplomatik Korpus Nümayəndələrinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizdə hörmət hissi doğuran onların iştirakı bunu göstərir ki, bu açılış yalnız dini bayram xarakteri daşımır. Onların burda iştirakı digər insan hüquqları arasında dini azadlığın cəmiyyətdə qorunub saxlanılması Beynalxalq Diplomasiya üçün əsas məsələlərdən biri olduğunu göstərir. Xahiş edirəm ki, Roma Papası XVI-cı Benediktin salamını təmsil etdiyiniz ölkənin Xalqına və Dövlət Başçısına çatdırasınız.

Sizə həvalə edilən icmanın şənliyinə Bakıya toplaşan, əziz episkoplar, istərdim Roma Papasının salamını və xeyir-duasını sizlərə çatdırım.

Lakin mənə həvalə olunub sizin üçün, bir xüsusi salam çatdırım, əziz Ata Jan Capla (Yan Çapla) və salezian həmqardaşlarım ki, hər gün Bakının balaca katolik icması üçün çalışırsınız. Əgər Padre Jerzy Pilus (Yerji Pilus) bir yerə toplayan imanlılar onları yaşatmasaydı, bu daşlar belə diri söz açmazdılar. O, hal-hazırda səhhəti üzündən bu gün bizimlə iştirak edə bilmir. Lakin buna baxmayaraq bizim salamımız və xoş istəyimiz ona ünvanlanıb. Bu icma ən əvvəl Qavqaz Latın Apostolik Administratorlarının ədliyyəsi tabeçiliyində idi. O zaman, indi İranda Apostolik Nunsiy olan Arxiepiskop Jean Paul Gobel (Jan Pol Qobel) idi, və sonra isə Episkop Giuseppe Pasotto (Cuzeppe Pazotto)-nun səlahiyyətinə verildi, o, indi burdadır və mən ona öz salamımı çatdırıram. Və bununla da slovak inspeksiyasının Padri Salesiani “missio sui iuris” – sə həvalə edilib, harda Ata Daniel Pravda öz gücündən əsirgəlməyib və hazırda Ata Çapla və digər salezianlılar durmadan çalışırlar. Mən və mənimlə bura gələn insanlar xoş hislərlə dolduq. Mən Salezian Konqreqasiyasının adi üzvü olaraq heç zaman düşünməzdim ki, bugün burada Dövlət Sekretarı vəzifəsində böyük Salezian Müqəddəsləri olan: Giovanni Bosco (Covanni Bosko), Maria Domenica Mazzarello (Mariya Domenika Madzarello) və Domenico Savio (Domeniko Savio)–nun relikviyalarını özündə toplayan altar qarşısında iştirak edim. Əziz həmqardaşlar, sizin icmaya və əsasən gənclərə göstərdiyiniz mərhəmət və sevgiylə dolu qayğı hamıya məlumdur. Don Bosco (Bosko) tədrisi sizin natural olan hazırlığınızı ruhani cəhəddən tamamlayır. Tanrı sizə xeyir-dua və əməllərinizin yüz əvəzini versin.

Və indi icazənizlə, mən Roma Papasının salamını Bakı şəhərinin katolik icmasının bacı və qardaşlarına çatdırım. Əziz qardaşlar və bacılar, çəkdiyiniz əziyyət və çətinlikləri, bu gün sizin üzlərinizdə olan təbəssüm əvəz edir. Müqəddəs Kəlamı eşitmək və xilasın Müqəddəsliyini qəbul etmək üçün çox gözlədiniz. O gün artıq gəlib çatdı. Apostolik Nunsi mənə danışdı ki, bəziləriniz yaşlı olmağınıza baxmayaraq, xristianlığın başlanıc anının qəbulu zamanı, Rəbbin altarı qarşısında hansı həyacan və qürur hissiylə öz adlarınızı səsləndirdiniz. Tanrıya öz minnətdarlığımızı bildiririk!

Digər ölkələrdən olan və iş səbəbindən bura gələn əziz katoliklər, siz də öz evini olan bu kilsəyə xoş gəlmisiniz. Bu ev helə bir yerdir ki, harda siz tamamən sizin və bizim olan Kilsənin həyatında iştirak edə bilərsiniz. Bu Kilsə nə hüdudlu, nə də sərhədlidir. Kilsəyə dəvət alan hər bir insan burada bir ailənin üzvünə dönür..

Əziz Azərbaycan katolikləri, sizdən daxilinizdə olan ümid haqqında soruşana öz nümunəvi həyatınızla cavab verin. Sizin kasıb, yoxsul və əziyyət çəkən insanlarla düzgün, insani və məhəbbət dolu davranışınız dünya üçün nümunəvi olmalıdır.

Çox Hörmətli Dövlət iş adamları, əziz dostlar, bu kilsənin birinci daşı Kardinal Crescenzio Sepe (Kreşensio Sepe) o zaman de Propaganda Fide Konqreqasiyasının Prefettosu tərəfindən xeyir-dualanıb. Həmin daşın daxilində olan perqamendə, Prelato katoliklərindən başqa, Dövlət nümayəndələri və Azərbaycan dini başçılarının imzaları var. Məhz o daşın üstündə bu bina- kilsə tikilib və xristianlar üçün bünövrəsi Məsihdir, əsil bucaqlı daş. Bu bütün insanlar üçün bir əlamətdir ki, cəmiyyət konkret bir daşın üstündə qurulur: yəni dini fərqliyi sülh yolla yaşamaqdır. Son olaraq istərdim ki, bu şəhərdən, Bakıdan, həmin o daşdan bütün Dünyaya ümüd messajı yayılsın.

Bu dərin hisslərlə, sizin burda iştirakınız üçün Sizə yenidən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hamıya yenidən Roma Papası XVI-cı Benediktin adından salamlayır və hamınıza ulu Tanrıdan xeyir-dua diləyirəm.  

     

top