The Holy See
back up
Search
riga

BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

DOMINE, DOMINUS NOSTER*

VENERABILI DEI SERVO LEOPOLDO DE ALPANDEIRE,
CAELITUM BEATORUM TRIBUITUR DIGNITAS

 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra, quoniam elevata est magnificentia tua super caelos » (Ps 8, 2).

Rerum naturae mirabilium contemplatio, spiritalis vita infantis more acta, de cunctis creaturis sollicitudo, in fratres amor humilis laetumque servitium notae fuerunt spiritalis experientiae Leopoldi de Alpandeire, mitis Capuccinorum sodalis, qui Domini gratia sustentatus, plene factus est homo et christianus. Sancti Francisci Assisiensis ad scholam Leopoldus perfecte Christum in beatitudinum spiritu est imitatus atque universalis fraternitatis caritatisque factus est testis.

Dei Servus Leopoldus de Alpandeire, saeculari nomine Franciscus Thomas Márquez Sánchez nuncupatus, die XXIV mensis Iunii anno MDCCCLXIV natus est Alpandeire provinciae Malacitanae. Die XXIX mensis Iunii Baptismi lavacro est ablutus. Die XI mensis Septembris anno MDCCCXCI Confírmationis sacramentum recepit per manus Episcopi Malacitani Marcelli Spinola y Maestre, a Venerabili Dei Servo Ioanne Paulo II in Beatorum catalogum relati. A parentibus humilibus sed operosis Franciscus Thomas in christiana pietate et actuositate est institutus.

Prudens quidem, laetus, comis, indefatigabilis operarius, diem incohabat, ubi dabatur copia, sanctam Missam participans atque Sanctissimum Sacramentum invisens. Iuvenis paupertatem adamabat suumque cibum cum pauperioribus communicabat. Officia civis tuitus est, stipendium etiam merens annis MDCCCLXXXVII-MDCCCLXXXVIII.

Cum triduum sollemne pro beatificatione Didaci Iosephi de Gadibus (anno MDCCCXCV) Arundae celebraretur, Franciscus Thomas ad vitam religiosam ingrediendam est compulsus. Conciones liturgicique ritus iuvenem permoverunt ut voluntatem religiosam vocationem sequendi domino Raphaëli, presbytero Arundensi, et Capuccinorum sodalibus manifestaret. Eo quod congrua institutione carebat atque propter aetatem, ingredi potuit ut frater laicus fieret.

XXXV annos natus in claustrum Hispalense ingressus est, Ambrosio de Valencina Provinciale et Noviciorum magistro Didaco de Valencina Franciscalis vitae apud Capuccinos exempla praebentibus. Hispalensem apud communitatem una simulvitam sobriam modicamque precantes exegerunt. Cum Franciscalem spiritalitatem acriter teneret, cotidianae vitae opera agere non omittebat, veluti tubera solani mundare atque claustrum converrere. Anno MDCCCXCIX novitiatum est ingressus atque ei nomen inditum est Leopoldus de Alpandeire. Ut novicius Leopoldus spiritalia dona auxit: laetitia eminebat aeque ac alta interioritate, ita ut ex vultu oculisque emergerent. Anno MCM vota temporaria in Hispalensi claustro nuncupavit, ac postea perpetua. Anno MCMXIII eodem in claustro sustinere coepit ianuarii munus. Anno post Illiberim repetiit ut sacristae et mendicantis officium ageret usque ad annum MCMLIII. Anno MCMXXXVI Illiberi propter bellum civile quaedam incommoda est expertus. Sed inibi, secus ac in septentrionali parte evenit, fratres sunt servati. Frater Leopoldus pro Ecclesiae inimicis ac pro pace cuncta in Hispania orabat. Anno MCML quinquagesimam vitae religiosae anniversariam memoriam celebravit, vota iterans in manibus patris Provincialis Bonaventurae de Cogollos Vega.

Cum mendicantis gereret munus, die IX mensis Februarii anno MCMLIII alicuius domus in scalis cecidit et crus fregit atque tres annos lecto est detentus, donec alii morbi evenirent, sic die IX mensis februarii anno MCMLVI, nonagesimum alterum agens annum obiit. Ad eius funera magna multitudo accucurrit, eum habentes exemplum sanctitatis.

Continuata sanctitatis fama effecit ut Archiepiscopus Granatensis Processum Informativum de sanctitatis fama virtutibusque anno MCMLXXV incoharet. Posthac mutatis normis, anno MCMLXXXII Processus Cognitionalis effectus est. Uterque Processus die XXV mensis Novembris anno MCMLXXXVIII validus est consideratus. Theologi Consultores, die XX mensis Martii anno MMVII in Congressu peculiari coadunati, virtutibus heroum in modum exercitis sunt suffragati. Eiusdem sententiae fuerunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die XVIII mensis Decembris anno MMVII coadunati. Nos igitur Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum ederet super virtutibus die XV mensis Martii anno MMVIII. Pro beatificatione sanatio est exhibita dominae Helenae Martínez del Valle, quam Medici Consultores die XXIX mensis Ianuarii anno MMIX scientifice inexplicabilem putarunt. Theologi Consultores hanc sanationem Venerabilis Dei Servi Leopoldi de Alpandeire intercessioni in Congressu Peculiari die XX mensis Maii anno MMIX tribuerunt atque sic etiam Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die XXVII mensis Octobris anno MMIX coadunati, iudicarunt. Ita Nos facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum die XIX mensis Decembris anno MMIX Decretum evulgaret atque statuimus ut beatificationis ritus Illiberi die XII mensis Septembris anno MMX celebraretur.

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Angelus Amato, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Dei Servum Leopoldum de Alpandeire adscribimus: Nos, vota Fratris Nostri Francisci Xaverii Martínez Fernández, Archiepiscopi Granatensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Leopoldus de Alpandeire in saeculo Franciscus Sánchez Márquez religiosus ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum, qui exemplo et verbis per cursum vitae quotidianae, solitudine et precatione distinctum, cum curas et dolores pauperum et afflictorum participaret et levaret, mysterium Iesu Christi crucifixi testificatus est, Beati nomine in posterum appelletur eiusque festum die nona mensis Februarii, qua in caelum ortus est, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Haec vero quae statuimus firma usquequaque esse volumus ac valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XII mensis Septembris, anno MMX, Pontificatus Nostri sexto.

 

De mandato Summi Pontificis
Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status

 


*AAS, vol. 104 (2012), n.5, pp. 410-413.

 top