Index   Back Top Print

[ LA ]

IOANNES PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

LUCIANIENSIS*

IN BRASILIA LUCIANIENSIS DIOECESIS CONSTITUITUR

 

Pastoralis prudentia Nobis suadet ut vehementer quam maximo Christifidelium bono prospiciamus, ante omnia ecclesiasticas circumscriptiones constituendo. Hinc precibus concedendum esse censuimus Venerabilium Fratrum Emmanuelis Pestana Filho, Episcopi Anapolitani, Tharsicii Sebastiani Batista Lopes, Episcopi Ipameriensis et Iosephi da Silva Chaves, Episcopi Uruassuensis, qui, audita Conferentia Episcopali Brasiliensi, postrilaverunt ut a suis dioecesibus territoriis distractis, nova institueretur dioecesis. Cognitis igitur probatisque sententiis tum Venerabilis Fratris Caroli Furno, Archiepiscopi titularis Abaritani et in Brasilia Apostolici Nuntii, tum Venerabilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium negotiis gerendis Congregationis pro Episcopis praepositorum, ex Nostra Apostolica potestate haec decernimus, quae sequuntur. A dioecesi Anapolitana integrum separamus territorium municipiorum lingua patria vocatorum « Luziania » et « Santo António de Descoberto »; a dioecesi Ipameriensi integrum territorium municipii vernaculo sermone « Cristalina » dicti ; a dioecesi Uruassuensi integrum territorium usitate « Padre Bernardo » appellati : quae territoria ita distrahimus, prout in praesens lege civili circumscribuntur ; ex eisque novam condimus dioecesim Lucianiensem denominandam, iisdem terminatam finibus, quibus ipsa territoria. Eius sedem in urbe Luziania collocamus, templumque ibi in honorem Dei Sanctae Luciae dicatum ad dignitatem evehimus Ecclesiae Cathedralis, quam omnibus instruimus insignibus et privilegiis eiusmodi Ecclesiarum propriis. Suffraganeam eam facimus Metropolitanae Ecclesiae Brasiliapolitanae. Item Episcopum Lucianiensem pro tempore, cum ceteris Praesulibus locorum Ordinariis aequatum quod ad iura, onera et officia pertinet, metropolitico iuri Archiepiscopi Brasiliapolitani subicimus. Novo Pastori adiuvando Consultores dioecesani ad normam iuris eligantur quam primum, eiusque sustentationi provideatur similiter ac in huiusmodi casibus fieri solet. Quod ad Seminarii dioecesani institutionem attinet adque sacrorum candidatorum formationem ius servetur commune, ratione etiam habita normarum a Congregatione pro Institutione Catholica statutarum. Selecti autem Seminarii alumni, philosophicis et theologicis disciplinis imbuendi, necnon sacerdotes, ad studia perficienda Romam mittantur ad Pontificium Collegium Pium Brasiliense. Quoad cetera omnia, vitam administrationemque dioecesis contingentia, sacri canones retineantur. Dioecesi constituta, sacerdotes Ecclesiae illi ascripti censeantur, in cuius territorio ecclesiastico funguntur officio ; ceteri vero sacerdotes Seminariique tirones Ecclesiae illi incardinati maneant vel incardinentur, in cuius territorio domicilium habent. Acta et documenta, quae quoquo modo ad conditam dioecesim respiciunt, Curiae Anapolitana, Ipameriensis et Uruassuensis ad Lucianiensem Curiam rite mittant. Ad haec omnia peragenda Apostolicum Nuntium delegamus, necessariis dt opportunis factis facultatibus etiam alii haec committendi, modo sit in ecclesiastica dignitate constitutus, onere imposito sincerum exemplum actus exsecutionis peirfectae ad Congregationem pro Episcopis mittendi. Quae denique his Litteris statuimus, nunc et in posterum firma et rata esse volumus, contrariis rebus nihil obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum die undetricesimo mensis Martii, anno Domini millesimo nongentesimo undenonagesimo, Pontificatus Nostri undecimo.

AUGUSTINUS card. CASAROLI
       a publicis Ecclesiae negotiis

BERNARDINUS card. GANTIN
Congr. pro Episcopis Praef.

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Antonius Macculi, Protonot. Apost. s.n.


*A.A.S., vol. LXXXI (1989), n. 10, pp. 1082-1084

 

© Copyright 1989 - Libreria Editrice Vaticana

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana