Index   Back Top Print

[ FR  - IT  - LA ]

PAULUS PP. VI

HOMILIA HABITA IN VATICANA BASILICA,
IN FESTO EPIPHANIAE DOMINI, EXC.MIS PRAESULIBUS
A BEATISSIMO PATRE AD SACRUM EPISCOPATUS ORDINEM SOLLEMNI RITU ASSUMPTIS.*

Die VI mensis ianuarii anno Domini MCMLXIX

 

Venerabiles Fratres ac dilecti filii,

Ecclesia mysterium Epiphaniae hodie celebrat, scilicet supernum consilium, quo placuit Deo in sua bonitate et sapientia Seipsum revelare et notum facere sacramentum voluntatis suae (1); quo homines per Christum, Verbum carnem factum, in Spiritu Sancto accessum habent ad Patrem et divinae naturae consortes efficiuntur (2). Hac itaque revelatione Deus invisibilis (3) ex abundantia caritatis suae homines sicut amicos alloquitur (4), et cum eis conversatur (5), ut eos ad societatem Secum invitet in eamque suscipiat (6). Hic igitur dies est sollemne Revelationis; est sollemne apparitionis Dei, se manifestantis in ordine novo, diverso, altiore, qui ordini, quo ipse ratione intra fines naturae cognosci potest, non opponitur; est manifestatio, qua nobis datur altius contueri aliquo modo, eoque uberrimo sane et ineffabili, veritates divinas in se ipsis, divinum consilium super nos atque adeo super ipsam nostram exsistentiam nostramque salutem; quae quidem manifestatio inducit necessitudinem admirabilem et supernaturalem inter Deum et homines, et iam nunc constituit vitalem quandam rationem, veram religionem, communionem inter veritatem vivam humanamque, naturam transcendentem, quae propria est divinitatis, atque nos singulos, immo ipsum humanum genus, donum, lumen, vitam huiusce revelationis excipiens.

Hoc consilium in Christo Iesu perficitur, et Nobiscum communicatur eo quod illud accipimus, id est per fidem; ac deinde promanat illa a Spiritu Sancto profecta effusione, quam caritatem et gratiam nominamus, et credentes ita regeneratos et caelestibus donis refertos unum efficit Corpus in Christo, scilicet Ecclesiam.

Revelationis, quae est lux superna, proprium est momentum multiforme sed certum ac definitum in tempore, in historia, in ipsa vita humana, sociali et visibili; quod momentum, ut diximus, plenitudinem in Christo adeptam quasi lucem emittit. Sed post eum et ex eiusdem praescripto ad nos pervenit per quandam transmissionem, seu traditionem, id est ope ministerii humani, magisterii videlicet, quod est instrumentum revelationis; per Apostolos dicimus, qui cum munere mediatoris unico et nativo Iesu Christi suam mediationem componunt, quae quidem est inferioris ordinis et instrumenti vi praedita, sed necessaria quasi canalis, per quem charisma electionis eorum, a Christo ipso peractae, perfluit (7), item charisma muneris eorum rite instituti et permanentis (8); quod non a communione fidelium provenit, sed ad eorum spectat aedificationem.

Apostoli deinde una cum viris sibi coniunctis eius nuntium salutis litteris consignarunt: « ut... Evangelium integrum et vivum iugiter in Ecclesia servaretur, ... successores reliquerunt Episcopos, ipsis "suum ipsorum locum magisterii tradentes" », quemadmodum Sanctus Irenaeus, traditionis interpres, docet (9).

Itaque logica ratione feliciterque adducimur, ut in vobis, Venerabiles Fratres, quos hodie ad ordinem Episcopatus assumpsimus et Collegio episcopali aggregavimus, mysterium Epiphaniae et consilium Revelationis contemplemur. Vos estis heredes huiusce thesauri veritatum revelatarum, vos estis custodes « depositi » (10),  vos, pro munere, Christi geritis personam, vos estis ministri eius potestatis magistralis, sacerdotalis, pastoralis; ad Ecclesiam vero quod attinet, vos modo germano ac plenissimo Christum repraesentatis; « ubi utique apparet episcopus, illic multitudo sit, quemadmodum utique ubi est Christus Iesus, illic catholica ecclesia », ut ait Sanctus Ignatius Antiochenus (11); vos huic estis praepositi, et ut tales officium circa hanc suscipitis modo tam ampIo et impellente, ut in Episcopo caritas perfectissime manifestetur hicque is appareat, qui totam vitam suam ponat, quasi ea sit ipse amorem se offerens pro aliis (12), et cui sequela Christi sit praecipua ac certissima norma vitae (13). Vos igitur tam arcte, ut nemo alius, devovemini servitio Ecclesiae, quae sententia secundum traditionem in quovis sermone de Episcopatu continetur; inter multos autem locos, haec Originis verba libet afferre, qui de Episcopo haec asserentis: « Qui vocatur ... ad episcopatum non ad principatum vocatur, sed ad servitutem totius Ecclesiae » (14); atque Sanctus Augustinus monere non desinit: « vobis non tam praeesse, sed pro desse delectet » (15).

Sed ad id redeuntes, quod, liturgia huius diei suadente, animum pulsat Nostrum, mentionem oportet faciamus de multiplicibus rationibus, quae inter Apostolum simulque eius successorem atque divinam Revelationem intercedunt. Nemo magis quam ipse hanc percipit, audit, meditatur, in vitae usum adducit; quod quidem per verba a Iesu Christo in ultima Cena prolata patefit et inculcatur (16): vos estis discipuli praecipui Revelationis. Nemo potius quam vos custos est huiusce hereditatis divinarum veritatum ac quidem custos qui vere proprieque dicitur (17), custos denique quod ad ipsum usum pertinet (18). Vobis ipsis, magis quam cuique alii, in Ecclesia Dei promissa est effusio Spiritus Sancti, qua intellectus donatur et altitudo Revelationis aperitur (19). Ex auditoribus singularibus facti estis magistri divinae doctrinae: magisterium autem est una e praeclarioribus et magis peculiaribus potestatibus, quas Christus suis credidit Apostolis et iis, qui in eorum locum essent successuri ad nuntium suum veritatis et salutis disseminandum, quod est Evangelium (20). Magisterio autem iungitur testimonium. Doctrina enim fidei non per se ipsam praevalet quasi, vixdum annuntiata ut ceterae veritates ad rationem humanam pertinentes, statim suscipiatur et propagetur evidentia sibi propria, sed illa innititur in verbo Dei, Christi, et eius, qui huius est testis fidelis auctoritate ornatus certumque habens momentum (22). Cum testimonio vero sociatur periculum atque alea, nec non, si casus fert, defensio veritatis cum ipso vitae discrimine (23).

Una Nobiscum et cum universo Episcopatu Catholico, Venerabiles Fratres, facti estis ministri ac testes Christi (24), defensores Evangelii (25), segregati in Evangelium Dei (26), confessores Evangelii (27). Verbum Dei in vitam nostram sic se infundat oportet, ut viva quaedam necessitudo et propinquitas spiritualis cum Christo efficiantur (28); nos quidem discipuli sumus, sectatores, imitatores, vivae quaedam imagines Domini (29); nos in humili vita nostra quodam modo induere debemus et vivendo exprimere Verbum Dei, ut eius revelatio ope nostri ministerii et exempli in Ecclesia Dei et in mundo pergat splendescere. Praeclara quidem est condicio nostra, sed etiam gravis: nos enim sumus, ut ait Christus Iesus, lux mundi (30); haec lux non potest neque debet exstingui. Haec est significatio et vis actionis sacramentalis, quam in vobis modo perfecimus: vos videlicet reddidimus quasi ardentes flammas veritatis caritatisque Magistri Divini. Utinam semper ardeatis et hoc ardore consumamini et ita lumen paschale Christi proferatis!

Non vi diremo altro sul mistero celebrato e compiuto: voi del resto, tutto già conoscete. Ma voi accetterete alcune esortazioni che Noi, a cui è toccato l’onore, l’ufficio, di generarvi all’Episcopato (31), portiamo nel cuore non solo per vostra, ma ancor più per Nostra edificazione, affinché a tanto favore divino risponda quanto più degnamente possibile la nostra riconoscenza, la nostra accettazione.

Noi innanzi tutto pensiamo che il primo nostro atteggiamento verso la nostra vocazione episcopale sia la fede, come nei Magi, come in ogni credente, una fede pura e integra verso la verità rivelata; una fedeltà coerente e grandiosa verso i doveri ch’essa comporta. Non è atteggiamento originale questo, perché riguarda ogni cristiano, ma in noi Maestri, in noi Pastori, in noi Vescovi questo atteggiamento dev’essere perfetto ed esemplare. Se mai l’ortodossia deve caratterizzare un membro della Chiesa, da noi per primi, da noi sopra tutti l’ortodossia dev’essere chiaramente e fortemente professata. Oggi, come ognuno vede, l’ortodossia, cioè la purezza della dottrina, non sembra essere al primo posto nella psicologia dei cristiani; quante cose, quante verità sono messe in questione ed in dubbio; quanta libertà si rivendica nei confronti col patrimonio autentico della dottrina cattolica, non solo per studiarlo nelle sue ricchezze, per approfondirlo e per meglio spiegarlo agli uomini del nostro tempo, ma talora per sottoporlo a quel relativismo, in cui il pensiero profano sperimenta la sua precarietà e in cui cerca la sua nuova espressione, ovvero per adattarlo e quasi per commisurarlo al gusto moderno e alla capacità recettiva della mentalità corrente.

Fratelli, siamo fedeli, ed abbiamo fiducia che nella misura stessa della nostra fedeltà al dogma cattolico, non l’aridità del nostro insegnamento, non la sordità della presente generazione mortificheranno la nostra parola, ma la sua fecondità, la sua vivacità, la sua capacità di penetrare troveranno la loro insita e prodigiosa virtù (32) .

Ce que Nous avons dit sur la jalouse observance de l’orthodoxie doctrinale, n’est pas en contradiction avec l’anxiété pastorale ni avec l’habileté didactique soucieuses de communiquer aux hommes de notre temps le message de la révélation sous une forme et dans un langage qui le rendent plus acceptable, dans une certaine mesure plus compréhensible, et en tout cas béatifiant.

Aujourd’hui le mystère de l’Epiphanie, c’est-à-dire de la révélation chrétienne, demande à être considéré par les hommes comme la vraie et la plus haute vocation de l’humanité, vocation de tous les peuples et de toutes les âmes. Tous et chacun de ces peuples et de ces âmes doivent savoir découvrir en eux-mêmes de secrètes et profondes prédispositions à La foi chrétienne: ils doivent reconnaître dans la foi chrétienne l’interprétation sublime de ces prédispositions, c’est-à-dire de leur façon caractéristique d’incarner une humanité « capable de Dieu»; ils doivent y trouver l’appel à la plénitude de vie que seul le christianisme peut leur offrir dans une expression toujours nouvelle et moderne. Rappelons-nous Saint Paul: «Je me dois - disait-il - aux Grecs et aux Barbares, aux savants et aux ignorants » (33).

In this way Brothers, the Word whose guardians we are, will become apostolic, that is to say, will be spread abroad, and will become missionary. This demand belongs to Revelation as its own. The feast we are celebrating, the Epiphany, teaches us that it is God’s Plan that the Christian calling and the economy of salvation should be universal. It is also a demand that will become an active power in him who has the singular destiny to be chosen for the teaching office and ministry of the gospel, in the superior grade of that election, the election to the episcopate. « I chose you », says the Lord, « and I commissioned you to go out and to bear fruit » (34). It is part of God’s intention for Revelation that it should shine in the darkness of the world, not only without any preconceived discrimination, but with the widest diffusion possible. But this diffusion demands a service entrusted to men commissioned for it.. Revealed truth demands a qualified doctrinal ministry (35); it demands brothers; it demands pastors; it demands teachers who will carry the gospel message of salvation to men; it demands apostles; it demands bishops. You have been entrusted with this service of the truth and for the faith: a service that makes responsible before God, Christ, the Church, and the world, him to whom it has been committed. « It is a duty which has been laid on me», cries St Paul, «I should be punished if I dit not preach the gospel » (36)! It demands zeal, courage, the spirit of initiative, the daring of preaching: « Tough you be of slight voice and tardy tongue, give yourself to the word of God » (37).

Este deber episcopal, esto es, él de anunciar el mensaje de la revelación divina, es muy grave y hasta puede parecer superior a nuestras fuerzas. Pero, he aquí que otra actitud completa la sicología moral del heraldo del Evangelio. Si la fortaleza es una virtud característica del Obispo - especialmente en este tiempo lleno de dificultades para el ejercicio autorizado del ministerio, hoy frecuentemente contestado, y del magisterio, también hoy frecuentemente extenuado por la crítica, por la duda, por el arbitrio doctrinal - el Pastor bueno no debe temer. Tendrá que perfeccionar con sensibilidad sicológica (38), con mansedumbre humilde (39), con espíritu de sacrificio (40), su arte de guiar a los hombres, hijos y hermanos, y de hacerles amar esa obediencia en cuya esfera se desarrolla toda la economía de la redención (41); pero no deberá temer. El Obispo no está solo; Cristo está con él (42). Lo asiste un carisma del Espíritu (43). Ejercicio habitual del dominio de sí mismo y de la conciencia de la realidad espiritual, en la que ha sido llamado a vivir, será él de la confianza en el Señor, él del abandono a su voluntad y a su providencia (44). Nós, al terminar estas palabras, recordaremos a vosotros, Hermanos, a Nos mismo y también a cuantos Nos escuchan, la advertencia de Jesús: «In mundo pressuram habebitis, sed confidite, Ego vici mundum» (45).

Quorsus tandem spectat Noster hic sermo? Eo sane spectat ut pleniore in luce collocetur Episcopi munus, quod attinet ad tutelam et propagationem nuntii divinitus revelati. Quod quidem munus tamquam a Christo Domino institutum nos agnoscentes, Deo grates persolvemus, qui dedit potestatem talem hominibus (46). Eidemque muneri debitum tribuemus honorem, asseverantes eius necessitatem et beneficia; agitur enim de veritatis caritatisque ministerio, quod omnino requiritur ad nostros dirigendos gressus in via salutis. Nos Episcopi, quibns hoc officium concreditum est, nihil praetermittemus, quominus eodem fungamur humiliter ministrando, fideliter interpretando atque spem firmam ponendo in virtute, quae a Verbo Dei proficiscitur. Cum autem operam dabimus huic divino Verbo propagando, id curabimus ut Populus Dei docili mentis obsequio id excipiat atque illud praebeat subsidium, quod ipse, sensu fidei praeditus, nostri muneris perfunctioni afferre potest. Nihil vero curae habebimus sortis, sive prosperae sive infestae, quae nobis verbum Dei praedicantibus contingere poterit (47); sed tantummodo solliciti erimus de nostri testimonii veritate, ut non evacuetur crux Christi (48). Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen (49).

 


*A.A.S., vol. LXI (1969), n. 2, pp. 84-91

(1) Eph. 1, 9.

(2) Cfr. Eph. 2, 18; 2 Pet. 1, 4.

(3) Cfr. Col. 1, 15; 1 Tim. 1, 17.

(4) Cfr. Ex. 33, 11; Io. 15, 14-15.

(5) Cfr. Bar. 3, 38.

(6) Cfr. Const. dogm. de Divina Revelatione Dei Verbum, n. 2.

(7) Io. 6, 70; 15, 16.

(8) Mt. 28, 19; Lc. 10, 16.

(9) Adv. Haer. III, 3, 1; PG 7, 848; Const. dogm. de Divina Revelatione Dei Verbum, n. 7.

(10) 1 Tim. 6, 20.

(11) Smyrn. 8, 2.

(12) Cfr. Io. 15, 13.

(13) Cfr. Io. 21, 19, 22.

(14) In Is. Hom. VI, 1; PG 13, 239.

(15) Sermo 140, 1; PL 38, 1484.

(16) Io. 15, 19; Mc. 7, 11.

17) 1 Tim. 6, 20.

(18) Lc. n, 28; Io. 14, 15 et 21-23.

(19) Io. 14, 26; 15, 26.

(20) Mt. 28, 20.

(21) Cfr. Lc. 24, 48; Act. 1, 8; 10, 39.

(22) Cfr. Gal. 1, 8; Const. dogm. de Divina Revelatione Dei Verbum, n. 10; Dz.- Sch. 3884-3887 (2313-1315).

(23) Cfr. Io. 16, 2; Hebr. 10, 20 ss; n, 1ss.

(24) Cfr. Act. 26, 16.

(25) Phil. 1, 16.

(26) Rom. 1, 1.

(27) Cfr. Rom. 1, 16.

(28) Lc. 11, 28.

(29) Cfr. 1 Cor. 4, 16; 11, 1 Pet. 5, 3.

(30) Mt. 5, 14.

(31) Cfr. 1 Cor. 4, 15.

(32) Cfr. Hebr. 4, 12; 2 Cor. 10, 5.

(33) Rom. 1, 14

(34) Io. 15, 16.

(35) cfr. Rom. 10, 14 ss.

 (36) 1 Cor. 9, 16.

(37) ORIGEN, ibid.

(38) Cfr. Matth. 11, 16; Io. 2, 25.

(39) cfr. Matth. 11, 29.

(40) Cfr. Io. 10, 15; 2 Cor. 12, 15.

(41) Cfr. Phil. 2, 8; Hebr. 13, 7, 17.

(42) Io. 14, 9; Matth. 28, 20.

(43) Matth. 10, 20; lo. 15, 18 ss.

(44) Cfr. Luc. 22, 35.

(45) Io. 16, 33.

(46) Matth. 9, 8.

(47) Cfr. 2 Tim. 2, 9; 40. 15, 20-21.

(48)1 Cor. 1, 1.7 ss.

(49) Apoc. 1, 6.

 

© Copyright 1969 - Libreria Editrice Vaticana

                               © Copyright - Libreria Editrice Vaticana