The Holy See Search
back
riga

UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE 


 UVOD

Ovaj je »Misal« priredio Ured za papinska liturgijska slavlja prigodom pastirskoga pohoda Pape Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini, 22. lipnja 2003. godine. Sveti Otac posjećuje Banju Luku kao Pastir koji sveopćoj Crkvi predsjeda u ljubavi, kako bi slavio Euharistiju i proglasio blaženim časnoga slugu Božjeg Ivana Merza.

»Misal« je priređen za potrebe Svetog Oca i suslaviteljâ te će ostati svjedokom liturgijskoga slavlja proglašenja blaženim Ivana Merza, a moći će poslužiti i za druge molitvene susrete nakon Papina pohoda. Sadrži tekstove i rubrike liturgijskoga slavlja.

Svi su tekstovi slavlja na hrvatskom jeziku, dok su rubrike na latinskom. Pojedini su tekstovi praćeni i glazbenim napjevom, kako bi se olakšalo pjevanje. Svezak je tiskala Vatikanska tiskara, a priređen je u suradnji s mjesnim pročelnikom za bogoslužje.

* * *

Ovo Papino putovanje u Bosnu i Hercegovinu odvija se u svjetlu Kristovih riječi: »Blago čistima srcem« (Mt, 5, 8) koje se odnose u prvom redu na novoga blaženika, a potom su poziv i poticaj svima da ih ostvaruju u svome životu. Lik Ivana Merza predstavlja znakovitu stranicu novije povijesti crkvenoga života hrvatskoga naroda i ucjepljuje se u dugu povijest kršćanskoga svjedočenja na tlu Bosne i Hercegovine te Hrvatske.

Kao laik časni sluga Božji Ivan Merz ostvario je svetost života i postao je uzor tisućama mladih i odraslih koji su slijedili njegov primjer. Njegova je duhovnost bila sva utemeljena na liturgiji, a apostolat mu je bio prožet vjernošću Crkvi, Kristovu namjesniku i crkvenim pastirima kojih je smjernice predano ostvarivao u svome apostolskom djelovanju. Već prije II. Vatikanskog koncila Ivan je Merz provodio u život mnogo toga što će Koncil kasnije odrediti i preporučiti, pa time njegov svetački život i djelovanje postaju još važniji i aktualniji za naše vrijeme, na što upozorava i Dekret o njegovim herojskim krepostima. Svoje uvjerenje da je »katolička vjera njegovo zvanje« Ivan je dosljedno ostvario i okrunio žrtvom svoga života koju je prikazao na času smrti Bogu za hrvatsku mladež.

Za vrijeme ovoga euharistijskog slavlja Papa Ivan Pavao II. proglašava blaženim časnoga Slugu Božjeg Ivana Merza. Cjelokupna je liturgija usredotočena na lik ovoga vjernika laika. Molitveni obrasci, osim zborne molitve koja je vlastita, uzeti su iz mise Slavlje svetaca i svetica. Biblijski tekstovi naglašavaju pojedine vidove koji su se očitovali u duhovnosti, životu i djelovanju Ivana Merza. U prvom čitanju svraća se pozornost na umnost, vjernost Božjem zakonu koju je Ivan očitovao i druge poučavao. Drugo čitanje ističe ljubav prema Kristu koji mu je najviša vrijednost, a Evanđelje ističe apostolat i brojna dobra djela kojima je Ivan proslavio Boga. Evanđelje se pjeva i na ukrajinskom jeziku. Moli se Treća euharistijska molitva. Prije apostolskoga blagoslova Sveti Otac predaje križ mladima da ga pronose po svojim zajednicama i župama kao znak sjećanja na ovo slavlje i kao simbol kršćanske vjere, tako povijesno ukorijenjene na ovom tlu, po kojoj treba živjeti, koju treba čuvati i prenositi budućim naraštajima.

 

+ PIERO MARINI
Naslovni biskup Martirana
Ravnatelj Papinskih liturgijskih slavlja

        

  

top