The Holy See Search
back
riga

UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
DEL SOMMO PONTEFICE  

Droga Krzyżowa – Koloseum. 2004.

  

Stacja pierwsza 
Jezus w Ogrójcu 

 

Stacja druga
Jezus, zdradzony przez Judasza i aresztowany

 

Stacja trzecia
Jezus skazany przez Sanhedryn

 

Stacja czwarta
Piotr zapiera się Jezusa 

 

Stacja piąta
Jezus osądzony przez Piłata

 

Stacja szósta
Jezus ubiczowany i koronowany cierniem

 

Stacja Siódma
Jezus bierze krzyż na swe ramiona

 

Ósma stacja 
Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

 

Stacja Dziewiąta
Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie

 

 Dziesiąta Stacja
Jezus zostaje ukrzyżowany 

 

Jedenasta Stacja
Jezus obiecuje swoje Królestwo dobremu łotrowi

 

Stacja Dwunasta
Jezus na Krzyżu. Matka i Uczeń 

 

Trzynasta Stacja
Jezus umiera na krzyżu 

 

Czternasta Stacja
Jezus złożony do grobu 

  

top