The Holy See
back up
Search
riga

KOMUNIKAT PRASOWY

 

Publikacja dokumentu Bóg Trójca, jedność ludzi.

Chrześcijański monoteizm przeciwko przemocy

Międzynarodowej Komisji Teologicznej

 

- 16 stycznia 2014 r. -

 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna na podstawie studiów przeprowadzonych w bieżącym pięcioleciu opracowała nowy dokument, zatytułowany: Bóg Trójca, jedność ludzi. Chrześcijański monoteizm przeciwko przemocy. Tekst ten ukaże się w n. 3926 «La Civiltà Cattolica» (18 stycznia 2014 r.), czasopisma, które tradycyjnie publikuje włoską wersję dokumentów Komisji. Jednocześnie zostanie on zamieszczony już dziś na stronie internetowej «La Civiltà Cattolica» (www.laciviltacattolica.it), a także na stronie internetowej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (www.vatican.va), gdzie – w oczekiwaniu na różne przekłady – już teraz znajduje się Wstępna prezentacja tekstu w kilku językach.

Jak można przeczytać we wstępnej nocie dokumentu, tekst jest owocem studiów nad niektórymi aspektami dyskursu chrześcijańskiego o Bogu, a w szczególności konfrontacji owego dyskursu z teoriami głoszącymi, że istnieje rzekomo konieczny związek między monoteizmem i przemocą. Tekst został przygotowany przez Podkomisję, w której skład wchodzą: ks. Peter Damian Akpunonu, o. Gilles Emery, O.P., bp Savio Hon Tai-Fai, S.D.B., bp Charles Morerod, O.P., ks. Thomas Norris, ks. Javier Prades López, bp Paul Rouhana, ks. Pierangelo Sequeri, ks. Philippe Vallin (przewodniczący) i ks. Guillermo Zuleta Salas.

Temat ten był dyskutowany podczas różnych zebrań Podkomisji oraz podczas sesji plenarnych Komisji w latach 2009-2013. Obecny tekst został zatwierdzony przez Komisję “in forma specifica” 6 grudnia 2013 r., a następnie przedłożony jej przewodniczącemu abp Gerhardowi L. Müllerowi, prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, który wyraził zgodę na publikację.

 

top