The Holy See
back up
Search
riga
BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

Beatorum caelitum honores ipsi
Sarae Salkaházi tribuuntur*.

 

 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis » (Io 15, 13). Hanc Iesu Christi amplexata doctrinam Sara Salkaházi pauperibus omnem suam devovit vitam atque etiam exclusis hominibus ac vexatis suumque tandem sacrificium martyrio cumulavit. Fervida quidem fuit femina et huius omnino temporis quae suum vitae certamen interius eo usque exegit ut Deo pro fratrum sororumque salute vitam tradiderit. Peculiare eius donum pluribus demonstratur in operibus amore iniunctis atque illa in facultate sibi providendi in condicionibus ignotis quibus prorsus dominabatur.

Die XI Maii mensis orta est Cassoviae anno MDCCCXCIX. Iam iuventutis aetate animadvertuntur mulieris conatus magni ingenii quae suum conquirit in orbe locum: magistrae scholarum diploma consequitur et operatur veluti librorum glutinatrix, vitae politicae dum partem capit et litteratae Hungarorum qui sunt minor ibidem civium pars. Actorum tamquam scriptrix operam dat et commentariorum editrix, cum etiam in scripturis versatur.

Anno MDCCCCXXIX Societatem ingreditur Sororum Socialium quae duobus ante annis erat Cassoviae excitata. Simplicia anno MDCCCCXXX nuncupat vota, perpetua vero anno MDCCCCXL. Votorum temporalium tempore uti socialis soror vitae suae sententiolam unicam elegit vocem: « Alleluia! »; pro votis autem perpetuis pronuntiatum exstabit: « Alleluia! Ecce ego, mitte me! ».

Suis deinde fidelis principiis totam se anima videlicet et corpore ministerio dicat « Amoris Sanctificantis ». Complures annos variis in locis provehit regitque caritatis incepta ipsorum locorum ac studet in populo socialem incendere sensum per instructiones atque beneficentiae operationes, quin immo tabernam etiam administrat rerum sacrarum.

In illa exoritur anno MDCCCCXXXVII studium apostolatus in Brasilia, cuius tamen exsecutio altero exardescente bello comprimitur. Praeposita iam generalis anno MDCCCCXL fit Motus Puellarum Feminarumque Operariarum Catholicarum; iuvenibus opificibus condit domos ac varia instituit curricula.

Docendi pariter opus apud Sociale Institutum Mulierum Catholicarum explet. Neque inter haec omnia neglegit scribendi industriam.

Saeviente altero mundiali bello Sororum Socialium Societas propria in domicilia excipit persecutionem patientes. Soror Sara aequabiliter sese vitis hominum servandis dedit. Plane sibi conscia periculorum est quibus obicitur Institutum. At magis magisque suam cupit offerre vitam et sacrificare pro communitate ipsa sua et sociis sororibus. Iam mensis Septembris die XIV anno MDCCCCXLIII a superioribus suis veniam recepit propriam ut vitam traderet.

Vitae in minore civium parte transactae experimenta tum magnus etiam eius iustitiae adfectus illam impellebant ut omni animi sui virtute sese operibus ad hominum servandam vitam devoveret. Efficaciter propterea adiuvit ut circiter mille Hebraeorum absconderet commorationem sicque eorum e periculo eriperet vitam. Denique tandem voluntas sui ipsius offerendi die XXVII mensis

Decembris anno MDCCCCXLIV completur, cum a militibus cruce unca signatis capitur ac simul aliquae profugae in operariarum inveniebantur domicilio Budapestini, ubi scilicet persecutionem passas celabat. Eodem ipso omnes die secundum Danubium Pestini fluvium interimuntur gelidasque merguntur in fluminis aquas.

Nuntius quem Soror Sara huius aetatis hominibus adfert hic demum est: vitae sensus is est ut donari omnino possit illa et ut operae pretium sit amare solummodo si vehementi impetu amatur. Ardens namque erga Deum amor et in proximos hominem tollit ultra propriae naturae debilitates.

Causam Beatificationis constitui cum haud liceret dominantibus communistis, tantum anno MDCCCCXCVI Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinus, Frater Noster Ladislaus, S.R.E. Cardinalis Paskai una cum Sororibus Socialibus causam imposuit. Rite igitur singulis peractis quae ius hac in re statuit, exiit decretum de ipsius martyrio mensis Aprilis die XXVIII anno MMVI.

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Petrus S.R.E. Cardinalis Erdö, Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinensis, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Servam Dei Saram Salkaházi adscribimus.

Nos, vota Fratris Nostri Cardinalis Petri Erd, Archiepiscopi Strigoniensis-Budapestinensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Sara Salkaházi , virgo et martyr, de Congregatione Sororum Operae Socialis, quae suam vitam pro pauperibus et vexatis impendit, Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque festum: die undecima Maii in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum apud Arcem Gandulfi, sub anulo Piscatoris, die XVII mensis Septembris, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo.

De mandato Summi Pontificis

Tarsicius card. Bertone
Secretarius Status


*A.A.S., vol. XCIX (2007), n. 5, pp. 319-321

top