Documenta lingua Latina exarata

Congregatio pro Doctrina Fidei
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Congregatio de Causis Sanctorum
Congregatio pro Clericis
Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)
Congregatio pro Episcopis
Paenitentiaria Apostolica
Pontificia Commissio Biblica
Pontificia Commissio Ecclesia Dei
Commissio Theologica Internationalis
Pontificium Consilium de Legum Textibus
Pontificium Consilium pro valetudinis administris
Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal
Synodus Episcoporum
Latinitas


Congregatio pro Doctrina Fidei

Rescriptum ex Audientia SS.mi (XI mensis Octobris anno Domini MMXI)

Decretum Cum sanctissima (die XXII mensis Februarii a.D. MMXX)

Decretum Quo magis (die XXII mensis Februarii a.D. MMXX)

Rescriptum ex Audientia SS.mi, die I m. Augusti, A. D. MMXVIII

Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis, die 21 m. Maii 2010

Responsa ad proposita dubia de validitate baptismatis, die 1° m. Februarii, A.D. 2008

Decretum Generale de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris, die 19 m. Decembris, A.D. 2007

Nota Doctrinalis de quibusdam rationibus evangelizationis, die 3 m. Decembris, A.D. 2007

Responsa ad quaestiones ab Episcopali Conferentia Foederatorum Americae Statuum propositas circa cibum et potum artificialiter praebenda, die I m. Augusti, A.D. 2007

Responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad doctrinam de Ecclesia pertinentibus, die 29 m. Iunii, A.D. 2007

Responsum ad propositum dubium de validitate baptismatis apud communitatem «The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints», die 5 m. Iunii, A.D. 2001

Ad exsequendam ecclesiasticam legem - Epistula ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, die 18 m. Maii, A.D. 2001

Sacramentorum sanctitatis tutela, die 30 m. Aprilis, A.D. 2001

Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei, die 30 m. Aprilis, A.D. 2001

Ardens felicitatis - Instructio de orationibus ad obtinendam a Deo sanationem, die 14 m. Septembris, A.D. 2000

Dominus Iesus - Declaratio de Iesu Christi atque Ecclesiae unicitate et universalitate salvifica, die 6 m. Augusti, A.D. 2000

Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo una cum nota doctrinali adnexa, die 29 m. Iunii, A.D. 1998

Notificatio circa scripta Patris Antonii De Mello, S.I., die 24 m. Iunii, A.D. 1998

Agendi ratio in doctrinarum examine, die 30 m. Maii, A.D. 1997

Responsum ad dubium circa doctrinam in Epist. Ap.“Ordinatio Sacerdotalis” traditam, die 28 m. Octobris, A.D. 1995

Epistula ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas inierunt nuptias, die 14 m. Septembris, A.D. 1994

Responsa ad proposita dubia circa «interclusionem uteri» et alias quaestiones, die 31 m. Iulii, A.D. 1993

Notificatio de validitate baptismatis apud «The New Church» confessionem collati, die 20 m. Novembris, A.D. 1992

Decretum de doctrina et usibus particularibus consociationis cui nomen «Opus Angelorum», die 6 m. Iunii, A.D. 1992

Communionis notio - Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio, die 28 m. Maii, A.D. 1992

Notificatio de validitate baptismatis apud «Christian Community» Rudolfi Steiner confessionem, die 9 m. Martii, A.D. 1991

Epistula Em.mis ac Exc.mis Praesidibus Conferentiarum Episcopalium, die 23 m.Novembris, A.D. 1990

Donum veritatis - Instructio de Ecclesiali Theologi vocatione, die 24 m. Maii, A.D. 1990

Orationis formas - Epistula ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos de quibusdam rationibus christianae meditationis, die 15 m. Octobris, A.D. 1989

Decretum de sacramenti Paenitentiae dignitate tuenda, die 23 m. Septembris, A.D. 1988

Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, die 1° m. Iulii, A.D. 1988

Instructio de observantia erga vitam humanam nascentem deque procreationis dignitate tuenda. Responsiones ad quasdam quaestiones nostris temporibus agitatas, die 22 m. Februarii, A.D. 1987

Epistula de pastorali personarum homosex, die 1° m. Octobris, A.D. 1986

Instructio de libertate christiana et liberatione, die 22 m. Martii 1986

Epistula Ordinariis locorum missa: in mentem normae vigentes de exorcismis revocantur, die 29 m. Septebris, A.D. 1985

Instructio de quibusdam rationibus «Theologiae Liberationis», die 6 m. Augusti, A.D. 1984

Declaratio de associationibus massonicis, die 26 m. Novembris, A.D. 1983

Epistula Em.mo ac Rev.mo Domino Iosepho Card. Höffner, Archiepiscopo Colonien., missa: De peracto examine circa “Opus Angelorum”, die 24 m. Septembris, A.D. 1983

Sacerdotium ministeriale - Epistula ad Ecclesiae Catholicae Episcopos de quibusdam quaestionibus ad Eucharistiae ministrum spectantibus, die 6 m. Augusti, A.D. 1983

Notificatio qua poenae canonicae Episcopis qui illicite alios episcopos ordinaverunt illisque hoc modo illegitimo ordinatis denuo comminantur, die 12 m. Martii, A.D. 1983

Responsa ad proposita dubia de celebrantis communione «per intinctionem» et fidelium communione sub sola specie vini, die 29 m. Octobris, A.D. 1982

Declaratio de canonica disciplina quae sub poena excommunicationis vetat ne catholici nomen dent sectae massonicae aliisque eiusdem generis associationibus, die 17 m. Februarii, A.D. 1981

Pastoralis actio - Instructio de baptismo parvulorum, die 20 m. Octobris, A.D. 1980

Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis, die 14 m. Octobris 1980

Litterae circulares omnibus locorum Ordinariis et Moderatoribus generalibus religionum clericalium de dispensatione a sacerdotali coelibatu, die 14 m. Octobris, A.D. 1980

Responsa ad proposita dubia de interpretatione decreti «De Ecclesiae Pastorum», die 25 m.Iunii, A.D. 1980

Iura et bona - Declaratio de Euthanasia deque analgesicorum remco recte ac proportionate vando, die 5 m. Maii, A.D. 1980

Christi ecclesia - Declaratio de quibusdam capitibus doctrinae theologiae professoris Ioannis Küng, qui, ab integra fidei catholicae veritate deficiens, munere docendi, qua theologus catholicus, privatus declaratur, die 15 m. Decembris, A.D. 1979

Recentiores episcoporum Synodi - Epistola de quibusdam quaestionibus ad Eschatologiam spectantibus, die 17 m. Maii, A.D. 1979

Declaratio circa librum R.P. Iacobi Pohier: «Quand je dis Dieu», die 3 m. Aprilis, A.D. 1979

Normae de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus, die 25 m. Februarii, A.D. 1978

Decretum circa impotentiam quae matrimonium dirimit, die 13 m. Maii, A.D. 1977

Inter insigniores - Declaratio circa quaestionem admissionis mulierum ad sacerdotium ministeriale, die 15 m. Octobris, A.D. 1976

Decretum circa quasdam illegitimas ordinationes presbyterales et episcopales, die 17 settembre, A.D. 1976

Accidit in diversis - Decretum de Missa publice celebranda in Ecclesia Catholica pro aliis christianis defunctis, die 11 m. Iunii, A.D. 1976

Declaratio de quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus, die 29 m. Decembris, A.D. 1975

Decretum de Ecclesiae pastorum vigilantia circa libros, die 19 m. Martii, A.D. 1975

Responsa ad quaesita conferentiae episcopalis Americae Septentrionalis circa sterilizationem in nosocomiis catholicis, die 13 m. Martii, A.D. 1975

Declaratio de duobus operibus professoris Ioannis Küng in quibus continentur nonnullae opiniones quae doctrinae Ecclesiae Catholicae opponuntur, die 15 m. Februarii, A.D.1975

Declaratio de abortu procurato, die 18 m. Novembris, A.D. 1974

Declaratio de sensu tribuendo adprobationi versionum formularum sacramentalium, die 25 m. Ianuarii, A.D. 1974

Normae procedurales pro conficiendo processu dissolutionis vinculi matrimonialis in favorem fidei, die 6 m. Decembris, A.D. 1973

Ut notum est - Instructio pro solutione matrimonii in favorem fidei, die 6 m. Decembris, A.D. 1973

Decretum de sepultura ecclesiastica, die 20 m. Septembris, A.D. 1973

Mysterium Ecclesiae - Declaratio circa catholicam doctrinam de Ecclesia contra nonnullos errores hodiernos tuendam, die 24 m. Iunii, A.D. 1973

Litterae circulares ad venerabiles Praesules Conferentiarum Episcopalium de sepultura ecclesiastica eorum fidelium, qui in conditione matrimoniali irregolari inveniuntur, die 29 m. Maii, A.D. 1973

Litterae circulares de indissolubilitate matrimonii et de admissione ad Sacramenta fidelium qui in unione irregolari vivunt, die 11 m. Aprilis, A.D. 1973

Declaratio de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate, die 23 m. Martii, A.D. 1973

Declaratio quoad interpretationem quarundam dispositionum, quae Normis, die XIII Ianuarii 1971 editis, statutae sunt, die 26 m. Iunii, A.D. 1972

Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam, die 16 m. Iunii, A.D. 1972

Risposta a un dubbio circa l’imposizione delle mani da parte di più vescovi nell’ordinazione sacerdotale, die 16 m. Maii, A.D. 1972

Declaratio de fragmentis eucharisticis, die 2 m. Maii, A.D. 1972

Declaratio ad fidem tuendam in mysteria Incarnationis et Sanctissimae Trinitatis a quibusdam recentibus erroribus, die 21 m. Februarii, A.D. 1972

Formula qua iusiurandum fidelitatis ab iis dandum erit qui episcopi dioecesani nominati sunt, 1972

Nova agendi ratio in doctrinarum examine, die 15 m. Ianuarii, A.D. 1971

Litterae circulares omnibus locorum Ordinariis et Moderatoribus generalibus religionum clericalium de reductione ad statum laicalem, die 13 m. Ianuarii, A.D. 1971

Normae ad apparandas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis, die 13 m. Ianuarii, A.D. 1971

Formula deinceps adhibenda in casibus in quibus iure praescribitur Professio Fidei loco formulae Tridentinae et iuramenti antimodernistici, die 17 m. Iulii, A.D. 1967

Epistula ad Episcopum Clevelandensum circa dubia proposita de foetus vel membrorum corporis humani crematione, die 7 m. Martii 1967

Instructio ad orbis cattolici Episcopos de Commissionibus doctrinalibus instituendis, die 23 m. Februarii, A.D. 1967

Decretum de interpretatione «Notificatio» die 14 iunii 1966 circa «Indicem» librorum prohibitorum, die 15 m. Novembris, A.D. 1966

Epistula ad Venerabiles Praesules Conferentiarum Episcopalium et ad Superiores Religionum: De nonnullis sententiis et erroribus ex falsa interpretatione decretorum Concilii Vaticani II insurgentibus, die 24 m. Iulii, A.D. 1966

Notificatio de Indicis librorum prohibitorum conditione, die 14 Iunii, A.D. 1966

Instructio de matrimoniis mixtis, die 18 Martii, A.D. 1966


Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum

Ritus De Institutione Catechistarum (die III mensis Decembris 2021)

Decretum ad dispositiones can. 838 Codicis Iuris Canonici efficiendas (die 22 mensis Octobris 2021)

Decretum de celebratione Beatae Mariae Virginis de Loreto in Calendario Romano Generali inscribenda (die 7 mensis Octobris 2019)

Decretum de celebratione Sancti Pauli VI, papae, in Calendario Romano Generali inscribenda, die 25 mensis Ianuarii 2019

Decretum de celebratione Beatæ Mariæ Virginis Ecclesiæ Matris in Calendario Romano Generali, die 11 mensis Februarii 2018

Epistula ad Episcopos de pane et vino ad Eucharistiam destinatis, die 15 mensis Iunii 2017

Decretum de celebratione Beatæ Mariæ Virginis Ecclesiæ Matris in Calendario Romano Generali, die 11 mensis Februarii 2018

Decretum In Missa in Cena Domini, die 6 mensis Ianuarii anno 2016

Decretum ut nomen Sancti Ioseph Beatae Mariae Virginis Sponsi Precibus eucharisticis II, III et IV, quae in editione typica tertia Missalis Romani sunt, posthac adiciatur, post nomen Beatae Virginis Mariae addits verbis, die 1 m. Maii A.D. 2013

Decretum de cultu liturgico in honorem Beati Ioannis Pali II, Papae, tribuendo, die 2 m. Aprilis A.D. 2011

Decretum quo facultas peculiaris de celebratione Conversionis Sancti Pauli apostoli in anno iubilari, quo bismillesimum anniversarium ortus eius recolitur, datur, die 25 m. Ianuarii, A.D. 2008

Redemptionis Sacramentum,die 23 m. Aprilis, A.D. 2004

Liturgiam authenticam, die 7 m. Maii, A.D. 2001

Decretum de festo Beatae Mariae Virginis de Guadalupe in tota America quotannis die 12 Decembris peragendo, die 25 m. Martii, A.D. 1999

Notificatio De occurrentia Mem. Oblig. Immaculati Cordis B.M.V., die 8 m. Decembris, A.D. 1998

 


Congregatio de Causis Sanctorum

 

Sanctorum Mater: Instructio ad peragendas Inquisitiones dioecesanas vel eparchiales de Causis Sanctorum, die 17 m. Maii, A.D. 2007

Congregationis de Causis Sanctorum communicatio, die 29 m. Septembris, A.D. 2005

Novae Leges pro caormae servanda in inquisitionibus ad Episcopis faciendis in causis sanctorum, die VII m. Februarii, A.D. 1983

Constitutio Apostolica Divinus Perfectionis Magister, die XXV m. Ianuarii, A.D. 1983

Rescritto sull'inizio del processo di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II, die 9 m. Maii, A.D. 2005


Congregatio pro Clericis

 

Ratio fundamentalis institutionis Diaconorum permanentium - Directorium pro ministerio et vita Diaconorum permanentium

 


Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae

 

Verbi Sponsa - Instructio de vita contemplativa deque monialium clausura, die decimo tertio m. Maii, anno MCMXCIX

Instructio de vita contemplativa et de monialium clausura, die XV m. Augusti, A.D. MCMXLIX

 


Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)

 

Instructio Studia Iuris Canonici sub luce processus matrimonialis reformationis (28 Aprilis 2018)

Decretum Congregationis de Institutione Catholica quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur, die II m. Septembris, A. D. MMII

Ratio fundamentalis institutionis Diaconorum permanentium - Directorium pro ministerio et vita Diaconorum permanentium

 


Congregatio pro Episcopis

 

De Synodis Dioecesanis agendis Instructio, 1997


Paenitentiaria Apostolica

 

Decretum (die XXX mensis Maii, anno Dominicae Incarnationis MMXXII)

Decretum - Indulgentiae plenariae pro fidelibus defunctis (die XXVII mensis Octobris, anno Dominicae Incarnationis MMXXI)

Decretum (die XIII mensis Maii, in Ascensione Domini, anno Dominicae Incarnationis MMXXI)

Decretum - Specialium donum Indulgentiarum conceditur occasione Iubilaris Anni in honorem Sancti Ioseph a Summo Pontifice Francisco indicti, ut digne celebretur CL anniversarius dies, ex quo sanctus Ioseph Catholicae Ecclesiae Patronus declaratus est, die VIII Decembris MMXX

Decretum - Vertente anno, propter pandemiam morbi “covid 19”,
Indulgentiae plenariae pro fidelibus defunctis totum prorogabuntur per mensem novembrem, die XXII mensis Octobris anni MMXX

Decretum, die XVI Iulii, anno MMXX

Decretum, die XXIII mensis Novembris, anno Dominicae Incarnationis MMXIV

Decretum quo, occasione "XXVIII Mundialis Iuvenum Diei", Indulgentiarum conceditur donum, vertente Fidei Anno, in civitate Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii peragendi, die 9 m. Iulii, A.D. 2013

Decretum (Speciales conceduntur Indulgentiae christifidelibus
occasione XXI Mundialis Infirmorum Diei)
, die XXV mensis Ianuarii, anno Domini MMXIII

Urbis et Orbis Decretum: Dono Sacrarum Indulgentiarum ditantur peculiaria spiritalia incepta per Fidei Annum peragenda, die 14 m. Septembris, A.D. 2012

Decretum, die XVII mensis Maii, anno Dominicae Incarnationis MMXII

Decretum, die II mensis Augusti, anno Incarnationis Dominicae MMXI

Urbis et Orbis Decretum quo Dono Sacrarum Indulgentiarum ditantur peculiaria spiritalia incepta per Sacerdotalem Annum, in honorem Sancti Ioannis Mariae Vianney indictum, peragenda, die 25 m. Aprilis, A.D. 2009

Decretum quo plenaria conceditur Indulgentia christifidelibus qui, occasione "VI Mundialis Familiarum Congressus" Mexicopolim peregrini confluxerint, vel ad eosdem spiritales fines pariter ac peregrini in familia oraverint, die 28 m. Decembris, A.D. 2008

Decretum quo plenaria conceditur Indulgentia christifidelibus qui, occasione "XXIII Mundialis Iuvenum Diei", Sydneyum in forma peregrinationis confluxerint; partialem autem Indulgentiam consequi valebunt omnes qui, ubique terrarum, ad spiritales Coetus fines eiusque felicem exitum oraverint, die 28 m. Iunii, A.D. 2008

Saeculo XX expleto postquam Sanctus Apostolus Paulus in terris ortus est, speciales conceduntur Indulgentiae. Decretum, die 10 m. Maii, A.D. 2008

Decretum, die XXI Novembris MMVII

Decretum quo speciales conceduntur Indulgentiae christifidelibus occasione "XV Mundialis Infirmorum Diei", die 25 m. Ianuarii, A.D. 2007

Decretum quo Plenaria conceditur Indulgentia christifidelibus occasione "V Mundialis Familiarum Congressus", die 15 m. Iunii, A.D. 2006

Decretum quo speciales conceduntur Indulgentiae christifidelibus occasione "XIV Mundialis Infirmorum Diei", die 18 m. Ianuarii, A.D. 2006

Urbis et Orbis Decretum quo Christifidelibus Indulgentia plenaria conceditur die VIII Decembris currentis anni, in sollemnitate Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis, quadragesima anniversaria die ex quo Servus Dei Paulus VI, Summus Pontifex, Concilio Oecumenico Vaticano II finem imposuit, die 18 m. Novembris, A.D. 2005

Decretum quo Indulgentiae donum conceditur tum christifidelibus qui, occasione « XX Mundialis Iuventutis Diei », Coloniam peregrinantes seu confluentes, sacris intererunt functionibus, tum ceteris christifidelibus qui, ubicumque fuerint, fervidas preces admovebunt Deo ut iuvenes christiani in professione Fidei et in vita sancte ducenda adiuventur oraverint

Miraculorum Maxim - Decretum de Indulgentiae Concedendae in "Anno Eucharistiae", die 25 m. Decembris, A.D. 2004

Urbis et Orbis Decretum quo actus cultus in honorem Divinae Misericordiae indulgentiis ditantur, die 29 m. Iunii, A.D. 2002

Orbis Decretum quo Episcopis eparchialibus vel dioecesanis facultas fit, in spiritalem profectum fidelium, Papalem Benedictionem, cum adnexa Plenaria Indulgentia, in singulis ecclesiis concathedralibus olim pertinentibus extinctis dioecesibus vel eparchiis semel in anno impertiendi, absque praeiudicio ternarii numeri pro tota Ecclesia particulari statuti, die 29 m. Iunii, A.D. 2002

Enchiridion indulgentiarum quarto editur, die 16 Iulii, A.D. 1999

 


Pontificia Commissio Biblica

 

De Sacra Scriptura et christologia, A.D. 1984

Ratio periclitandae doctrinae - Candidatorum ad academicos gradus in Sacra Scriptura, die 7 m. Decembris, A.D. 1974

De historica Evangeliorum veritate, die 21 m. Aprilis, A.D. 1964

De consociationibus biblicis et de conventibus ac coetibus eiusdem generis, die 15 m. Decembris, A.D. 1955

De libro R.D. Bernardi Bonkamp, cui titulus: «Die Psalmen», die 9 m. Iunii, A.D. 1953)

De Scriptura sacra in Clericorum seminariis et Religiosorum collegiis recte docenda, die 13 m. Maii, A.D. 1950

De usu novi Psalterii latini extra horas canonicas, die 22 m. Octobris, A.D. 1947

De versionibus Sacrae Scripturae in linguas vernaculas, die 22 m. Augusti, A.D. 1943

De experimentis ad Prolytatum, die 7 m. Iulii, A.D. 1942

De experimentis ad lauream, die 16 m. Iulii, A.D. 1939

De usu versionum Sacrae Scripturae in Ecclesiis, die 30 m. Aprilis, A.D. 1934

De opere R.D. Friderici Schmidtke, cui titulus Die Einwanderung Israels in Kanaan - Pontificia Commissio Biblica, die 27 m. Februarii, A.D. 1934

De falsa duorum textuum biblicorum interpretatione, die 1 m. Iulii, A.D. 1933

De additione variarum lectionum in editionibus versionis Vulgatae Novi et Veteris Testamenti, die 17 m. Novembris, A.D. 1921

De parousia seu de secundo adventu Domini nostri Iesu Christi in epistolis Sancti Pauli apostoli, die 18 m. Iunii, A.D. 1915

De auctore et de modo compositionis epistolae ad Hebraeos, die 24 m. Iunii, A.D. 1914

De auctore, de integritate et de compositionis tempore epistolarum pastoralium Pauli apostoli, die 12 m. Iunii, A.D. 1913

De auctore, de tempore compositionis et de historica veritate libri Actuum Apostolorum, die 12 m. Iunii, A.D. 1913

De quaestione synoptica sive de mutuis relationibus inter tria priora Evangelia, die 26 m. Iunii, A.D. 1912

De auctore, de tempore compositionis et de historica veritate Evangeliorum secundum Marcum et secundum Lucam, die 26 m. Iunii, A.D. 1912

De auctore, de tempore compositionis et de historica veritate Evangelii secundum Matthaeum, die 19 m. Iunii, A.D. 1911

Ratio periclitandae doctrinae Candidatorum ad academicos gradus in Sacra Scriptura - Pontificia Commissio Biblica, die 24 m. Maii, A.D. 1911

De auctoribus et de tempore compositionis Psalmorum, die 1 m. Maii, A.D. 1910

De charactere historico trium priorum capitum Geneseos, die 30 m. Iunii, A.D. 1909

De organo officiali Commissionis biblicae, die 15 m. Februarii, A.D. 1909

De libri Isaiae indole et auctore, die 28 Iunii, A.D. 1908

De auctore et veritate historica quarti Evangelii, die 29 m. Maii, A.D. 1907

De mosaica authentia Pentateuchi, die 27 m. Iunii, A.D. 1906

De narrationibus specietenus tantum historicis in S. Scripturae libris qui pro historicis habentur, die 23 m. Iunii, A.D. 1905

Circa citationes implicitas in S. Scriptura contentas, die 13 m. Februarii, A.D. 1905

 


Pontificia Commissio Ecclesia Dei

 

Instructio ad exsequendas Litteras Apostolicas Summorum Pontificum a S.S. Benedicto PP. XVI Motu Proprio datas, die 30 Aprilis, A.D. MMXI

 


Commissio Theologica Internationalis

Statuta ad experimentum Commissionis Theologicae Internationalis, 1969

De finibus et methodis considerationes, 1969

De sacerdotio catholico, 1970

De unitate fidei et theologico pluralismo, 1972

De apostolicitate Ecclesiae et de successione apostolica, 1973

De ethica Christiana et eius normis, 1974

De magisterii ecclesiastici et theologiae ad invicem relatione, 1975

De promotione humana et salute Christiana, 1976

De doctrina catholica sacramenti matrimonii, 1977

Quaestiones selectae de Christologia, 1979

Theologia, christologia et anthropologia, 1981

De Iesu autoconscientia quam scilicet Ipse de se Ipso et de Sua missione habuit, 1985

Fides et Inculturatio, 1988

 


Pontificium Consilium de Legum Textibus

 

Interpretationes Authenticae, (cfr. Art. 154 Pastor Bonus)

Dignitas connubii

Responsum ad propositum dubium Utrum in can. 1367 CIC

 


Pontificium consilium pro valetudinis administris

 

Decretum - Speciales conceduntur Indulgentiae christifidelibus occasione XXI Mundialis Infirmorum Diei, die XXV m. Ianuarii, A.D. MMXIII

 


Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal

 

 • Litterae circulares de statu et activitate Tribunalium (die 30 iulii 2016) (Prot. n. 51716/16 VT)
   
 • Relatio Annualis de Statu et Activitate Tribunalium pro Ecclesia Latina
   
 • Relatio Annualis de Statu et Activitate Tribunalium pro Ecclesiis Orientalibus
   
 • Instructiones ad Relationem annualem de statu et activitate tribunalis conficiendam
   

 * * *

Pastor Bonus, artt. 121-125

Litterae Apostolicae "Motu Proprio datae" Antiqua ordinatione, quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Lex Propria promulgatur, die 21 m. Iunii 2008

Decretum generale exsecutorium de actis iudicialibus conservandis, die 13 m. Augusti 2011 (Prot. N. 42027/08 VT)

CONSPECTUS DECISIONUM quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu iudiciali ab anno 1968 ad annum 2012 latae atque publici iuris facti sunt

CONSPECTUS DECISIONUM quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu rectae administrationi iustitiae ab anno 1968 ad annum 2011 latae atque publici iuris facti sunt

 


Synodus Episcoporum

 

Synodus Episcoporum - XIII Cœtus Generalis Ordinarius:

Nova Evangelizatio ad christianam fidem tradendam - Instrumentum Laboris

Ordo Synodi Episcoporum - XIII Coetus Generalis Ordinarius:

Nova Evangelizatio ad christianam fidem tradendam - Lineamenta

XII Coetus Generalis Ordinarius:

Sacramentum Caritatis, die 22 m. Februarii, A.D. 2007

XI Coetus Generalis Ordinarius 2004 - Eucharistia: fons et culmen vitae et missionis Ecclesiae, Lineamenta

Synodus Extraordinaria Episcoporum Ucrainorum:

 


Latinitas

 

Latinitas - Opus Fundatum in Civitate Vaticana