The Holy See
back up
Search
riga

PAENITENTIARIA APOSTOLICA

DECRETUM

Speciales conceduntur Indulgentiae christifidelibus
occasione «XIV Mundialis Infirmorum Diei»

 

Summus Pontifex Benedictus XVI, ardenti desiderio motus ut ex hominum infirmitatibus doloribusque patienter toleratis et per Virginem Mariam, una cum doloribus eius Filii Redemptoris, Aeterno Patri humiliter oblatis, uberes spiritales fructus proveniant, et prae primis spe suffultus ut opera et incepta christianae pietatis et socialis sollicitudinis promoveantur erga infirmos, praesertim illos qui, aliqua mentis debilitate laborantes, facile a societate propriaque familia negleguntur, in Audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die II Ianuarii vertentis anni concessa, speciales Indulgentias, prout sequitur, christifidelibus dilargiendas statuit occasione «XIV Mundialis Infirmorum Diei», proxima die XI Februarii, in liturgica scilicet memoria B. Mariae Virginis Lapurdensis, quae culmen attinget eucharistica celebratione in cathedrali ecclesia S. Francisci Xaverii urbis Adelaidensis in Australia.

A. Indulgentiam plenariam, sub suetis condicionibus (sacramentalis nempe Confessionis, eucharisticae Communionis et orationis ad mentem eiusdem Summi Pontificis), animo quidem elongato a quocumque peccato, christifidelibus die XI Februarii huius anni obtinendam, si cui sacro ritui, ad «Mundialis Infirmorum Diei» fines a Deo impetrandos celebrato, vel in cathedrali ecclesia Adelaidensi vel in quocumque alio loco, ab ecclesiastica auctoritate determinato, devote interfuerint.

Christifideles vero qui, vel in publicis nosocomiis vel in quavis privata domo, ut «boni Samaritani» aegrotantium misericordi sollicitudine curam agunt, illorum praesertim qui ob aliquem mentis defectum maiori patientia, diligentia et animi attentione indigent, et huiusmodi muneris explendi causa supradicto sacro ritui interesse nequeunt, eiusdem tamen plenariae Indulgentiae donum consequentur, si illud caritatis servitium, veluti ipsi Christo Domino persolutum (cf. Mt 25, 40), generose saltem per aliquot horas dicta die expleverint, eadem animi dispositione habita et proposito concepto, cum primum poterunt, perficiendi condiciones ad Indulgentiam plenariam obtinendam requisitas.

Christifideles denique qui infirmitate, senectute vel alia huiusmodi causa, impediuntur quominus ritui ut supra celebrando interesse possint, Indulgentiam plenariam consequentur, si, elongato animo a quocumque peccato et concepto proposito suetas condiciones, cum primum eis possibile erit, adimplendi, illa die sese in spiritu et desiderio una cum Summo Pontifice dictae celebrationi univerint, pro omnibus infirmis pie oraverint et sui corporis infirmitates animique aegritudines Deo per Deiparam Virginem Mariam, «Salutem infirmorum», obtulerint.

B. Indulgentiam partialem omnibus christifidelibus, a die IX usque ad diem XI proximi mensis Februarii corde saltem contrito assequendam, quoties ad supradictos fines in adiutorium infirmorum implorandos devotas Misericordi Deo preces fuderint.

Praesenti hac vice valituro. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XVIII Ianuarii MMVI, qua initium capit octiduum supplicationum pro Christianorum unitate.

IACOBUS FRANCISCUS S.R.E. Card. STAFFORD
Paenitentiarius Maior

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv.
Regens

 

 

top