The Holy See
back up
Search
riga

PONTIFICIA COMMISSIO BIBLICA

RATIO PERICLITANDAE DOCTRINAE -
CANDIDATORUM AD ACADEMICOS GRADUS IN SACRA SCRIPTURA

 

NORMAE PRAEVIAE

1. Ad baccalaureatum admittuntur sive clerici sive laici, qui aut gradum baccalaureatus in theologia vel aequivalentem gradum iam adepti sunt, aut testimonium exhibent ex quo constat illos aequivalentem studiorum cyclum (quinque scilicet annorum, quorum saltem tres in theologia) cum fructu perfecisse. Quae tamen omnes condiciones in singulis casibus Commissionis iudicio subicientur.

2. Candidatis ad quemvis ex tribus gradibus admittendis, duplex praesto erit examinatorum sessio: aestiva, mense maio, et autumnalis, mense octobri. Epistulae mittantur ad PCB secretariam, Piazza del S. Uffizio 11, Roma.

3. Ad diversos gradus, praevium examen habetur de aliquibus linguis non-biblicis, scilicet latina, anglica, gallica et germanica, et quidem hac ratione. Ad baccalaureatum: de latina et de una e tribus aliis ab ipso candidato eligenda; ad licentiam: de alia iterum a candidato selecta; ad lauream: de tertia.

Esperimenta illa fiunt scripto. Textum aliquem, ab examinatore electum, candidatus etiam ope dictionarii vertet in illam quam maluerit ex sequentibus linguis: latina, anglica, gallica, germanica, hispanica, italica.

4. Quoad (infra describenda) experimenta de ipsa re biblica: oraliter fiunt, exceptis (cum dissertationibus) iis ad baccalaureatum sub II et III positis, quae scripto fieri poterunt si candidatus, iustas rationes afferens, id maluerit.

Examina oralia fiunt sive latine, sive quavis alia lingua a candidato proposita obtento tamen praevio examinatorum vel PCB secretarii consensu.

In experimentis ad baccalaureatum quae forte scripto fiant (II et III), in dissertationibus et in lectione publica, uti licet una ex sex linguis supra (sub 3) enumeratis.


EXAMINA AD BACCALAUREATUM

I. De philologia biblica

1. De lingua hebraica: Gen. 2-3; 20-22; Deut. 5-6; II Sam. 10-12; Is. 6-12; 40; 66; Ier. 7; 14; Ezech. 34; 37; Ps. 1-8; Eccl. 3; 5.

2. De lingua aramaico-biblica: Esdr. 4; Dan. 6.

3. De lingua graeca: Mt. 5-7; Mc. 5-7; Lc. 1-2; 22-24; Io. 1-2; 22-24; Act. 17; Gal. tota; Col. tota; Tit. tota; Hebr. 5-7; Iac. 2; Iud. tota; Apoc. 1-2.

Pro Ps. 1-8 et Lc. 22-24 candidatus etiam de critica textuali interrogabitur.

 

II. De historia biblica

Pro quaestionibus selectis quae sequuntur, sufficiet cognitio generalis, ita tamen ut clare appareat positio eventuum et personarum in mundo ambiente.

1. Abraham, Moyses, Exodus, David, Salomon, Schisma decem tribuum, Restauratio post exsilium, Diasporae exordium, Dominatio romana in Iudaea.

2. Imago ministerii Christi, cum variis religionibus iudaicis collata (cum opere Baptistae, cum pharisaismo, cum pietate qumranica, etc.). Ecclesia hierosolymitana. Itinera S. Pauli.

 

III. De introductione generali

1. De S. Scripturae inspiratione et veritate.

2. De methodis exegeseos hodiernae, ratione etiam habita horum documentorum: «Divino afflante», «Dei Verbum», Commissionis biblicae «Epistula de Pentateucho» (1948) et eiusdem Commissionis «Instructio de historica evangeliorum veritate» (1964).

 

AD LICENTIAM

I. De historia biblica

De una ex historiae quaestionibus supra enumeratis (ad baccalaureatum, II), a candidato selecta et fusius exponenda.

 

II. De introductione generali

1. De quibusdam institutis Hebraeorum, i.e. de festis, de sacerdotio, de regimine regali.

2. De praecipuis documentis, effossionibus et inventionibus Sacras Litteras illustrantibus.

3. De scholis exegeticis Alexandrina et Antiochena, netnon de operibus exegeticis S. Hieronymi.

4. De scholis hodiernis (Formgeschichte, etc.) et de methodologia adhibenda.

 

III. De introductione speciali

Relate ad sequentes libros: de fontibus, de historia traditionis, de libri redactione, de tenore theologico, de recentioribus inquisitionibus.

1. Pentateuchus, Isaias, Ieremias, Daniel, Ecclesiasticus.

2. Quattuor Evangelia, Actus Apostolorum, Epistula ad Romanos.

 

IV. De theologia et anthropologia biblica

De uno ex sequentibus argumentis, ad nutum candidati:

1. De regno Dei in Vetere Testamento et in praedicatione Iesu.

2. De Messia in Vetere et in Novo Testamento.

3. De Spiritu Dei in Vetere et in Novo Testamento.

4. De populo Dei (theologice) in Vetere Testamento, et de Ecclesia secundum S. Paulum.

5. De homine, i.e. de eius origine, natura, fine ultimo, ad mentem utriusque Testamenti.


V. Dissertatio ex improviso conscribenda (datur spatium circiter 6 horarum), quae erit expositio philologica (additis opportunis commentariis e critica textuali), litteraria et doctrinalis unius sectionis (ab examinatoribus seligendae) ex sequentibus textibus: Gen. 12-25; Is. 28-32; 49-55; Ps. 1-10; Prov. 8-9; Mt. 5-10 (synopsi adducta); Io. 6; 13-17; I Cor. 12-15; Eph. 1,1-4,16.

VI. Dissertatio in antecessum facta de aliquo themate biblico (prius rite approbato), circiter 50 paginarum (in dactylographia).

 

AD LAUREAM

I. De linguis orientalibus

De una (ad libitum) ex sequentibus linguis: accadica, aegyptiaca (vetere), aethiopica, arabica, aramaica extrabiblica, armenica, coptica, georgica, sumerica, syriaca, ugaritica.

 

II. De exegesi

De exegesi unius ex sequentibus S. Scripturae partibus a candidato antea deligendae atque ab examinatoribus pressius determinandae: Exodus; Iudices et Ruth; I et II Samuel; I et II Regum; Paralipomena; Esdras; Nehemias; Iob; Psalmi; Proverbia; Ecclesiastes; Canticum; Sapientia; Ecclesiasticus; Libri Maccabaeorum; Prophetae minores; Matthaeus; Actus Apostolorum; Ep. ad Rom.; Epp. I et II ad Thess.; Ep. ad Gal.; Epp. captivitatis; Epp. pastorales; Ep. ad Hebraeos; Epp. catholicae.

III. De introductione generali

1. De historia canonis utriusque Testamenti.

2. De origine et auctoritate textus massoretici.

3. De versione septuagintavirali deque aliis Vulgata antiquioribus in crisi textuum adhibendis.

4. De Vulgatae historia et usu ab origine usque ad nostra tempora (summatim).

 

IV. Lectio publica de aliqua quaestione una ante hora candidato designata, ex libris Veteris vel Novi Testamenti ab ipso antea propositis.

V. Amplior dissertatio circa thema aliquod biblicum, ab ipso candidato de Commissionis assensu eligendum.

 

VI. Dissertationis ab examinatoribus impugnandae defensio.

 

VII. Dissertationis editio (saltem ex parte: ad minimum 48 paginae in 8<).

Haec nova Ratio periclitandae doctrinae candidatorum ad academicos gradus in Sacra Scriptura abrogat Rationem, quae inde a die 12 Ianuarii 1911 hucusque vigebat.

Candidatis autem, qui ante huius renovatae Rationis promulgationem examina iuxta anteriorem Rationem praeparare iam inceperint, licet ex duabus Rationibus unam ad libitum eligere.

Hanc renovatam Rationem periclitandae doctrinae Summus Pontifex Paulus, div. Prov. Pp. VI, in Audientia concessa infrascripto Praesidi Pontificiae Commissionis Biblicae die 6 m. decembris 1974, adprobavit atque evulgari iussit.

Datum Romae, die 7 Decembris 1974 in Festo Sancti Ambrosii, Episcopi et Ecclesiae Doctoris.

Franciscus Card. Šeper, Praeses
Albertus Descamps, Episc. tit. Tuneten., a Secretis.

   

top