The Holy See
back up
Search
riga

DECRETUM

Plenaria conceditur Indulgentia christifidelibus
occasione « V Mundialis Familiarum Congressus »

 

VENERATAE MEMORIAE Ioannes Paulus PP. II, de familiari consortio argumentum, considerationi totius Ecclesiae proponere volens, statuit ut quarto quoque anno convocaretur «Mundialis Familiarum Congressus», ea in primis pastorali sollicitudine motus ut idem argumentum impenso studio elucidaretur, et humanae familiae institutum ab erroribus et pravitatibus hodie grassantibus defenderetur, ac tandem precibus commendaretur Deo, a quo Creatore conditum et, ordinis supernaturalis Auctore, matrimonium pro baptizatis in Sacramentum auctum est.

Summus Pontifex Benedictus XVI, hanc sui Decessoris mentem omnino propriam faciens, «V Mundialem Familiarum Congressum», currente anno Valentiae in Hispania, a die prima ad diem nonam mensis Iulii, celebrandum, Sui ipsius praesentia absolvere statuit, vota Augustissimae Trinitati provehens ut inde magnum Ecclesiae emolumentum obveniat, praesertim ex proposito illi themate pertractando de christiana familia, vitae et amoris sede ac «domestica ecclesia», in qua a parentibus inaestimabile fidei donum filiis traditur.

Ipse igitur Summus Pontifex, proprium circa mundialem Valentiae convocationem animum ostendens, plenariae Indulgentiae donum christifidelibus libenter concedere decrevit iuxta sequentem tenorem, desiderans nempe ut illi ex omnibus mundi partibus plurimi libenter illuc conveniant, variis inceptis et religiosis celebrationibus pro familia ibi peragendis ferventi et attento animo incumbant et, postquam Dei gratia roborati domum fuerint regressi, in propriis et proximorum familiis iuxta sanctas Evangelii normas conformandis generose sese impendant. Exemplum propriae uniuscuiusque vitae christianis virtutibus operibusque pietatis et caritatis refertae praebeant, patrocinio suffulti Beatae Mariae Virginis eiusque castissimi Sponsi Ioseph, quibus arcanum Dei consilium tribuit ut familiam constituerent in qua ipse Dominus Noster Iesus Christus, homo factus, «proficiebat sapientia et aetate et gratia apud Deum et homines» (Lc 2,52).

Quapropter Summus Pontifex plenariam concedit Indulgentiam, suetis sub condicionibus (sacramentali Confessione, eucharistica Communione et oratione ad mentem eiusdem Summi Pontificis), animo quidem elongato a quocumque peccato, obtinendam christifidelibus, si cui ex sacris sollemnibus functionibus, decursu «V Mundialis Familiarum Congressus» Valentiae celebrandis, necnon sollemni Congressus conclusioni devote interfuerint.

Ceteri vero christifideles, qui huic eventui interesse nequeunt, idem plenariae Indulgentiae donum consequentur, sub iisdem condicionibus, si, diebus quibus idem peragetur et die qua concludetur, spiritu et mente coniuncti cum fidelibus Valentiae praesentibus, Orationem Dominicam, Symbolum Fidei et alias pias preces ad fines supra indicatos, a Divina Misericordia implorandos, in familia pie recitaverint.

Praesenti pro hac vice valituro. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XV mensis Iunii anno MMVI, in sollemnitate Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi.

IACOBUS FRANCISCUS S.R.E. Card. STAFFORD
Paenitentiarius Maior

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv.
Regens

   

top