The Holy See
back up
Search
riga

PAENITENTIARIA APOSTOLICA

MEXICAN.

DECRETUM

 

Quo plenaria conceditur Indulgentia christifidelibus qui, occasione "VI Mundialis Familiarum Congressus" Mexicopolim peregrini confluxerint, vel ad eosdem spiritales fines pariter ac peregrini in familia oraverint.

Cum familiaris consortio, ab ipso Deo naturae Auctore et supernaturalis ordinis Largitore sit instituta, et praecipuum hoc munus habeat et explere debeat ut novas generationes, usque ad consummationem saeculi, edoceat bona et naturalia et supernaturalia, et easdem sustineat et adiuvet, ita ut personae efformentur harmonicis viribus instructae, ad exemplum Christi vitam instituendam, Ecclesia tota et respublicae, quibus quidem optandissimis finibus attingendis, adlaborare debent, et pro sua parte operam impendere, scholae, paroeciae, variique coetus ecclesiales.

At proh dolor, hisce nostris magis forsan qua retroactis temporibus, sat aliter vita practice ducitur ac theorice concipitur, quapropter enixe hoc est in votis, ut sextus Congressus ex omnibus nationibus Mexicopolis, a die quarta decima usque ad diem duodevicesimam proximi mensis Ianuarii peragendus, animum infundat in omnes familias christianas ut conscientiae recta principia colenda, gratia Dei auxiliante, futuris insuper generationibus sancte transmittenda. In imminenti Congressu nimirum familia considerationi doctrinali et operi apostolico proponetur speciali modo qua ipsa humana et christiana bona, seu valores, proclamat, tuetur et perficienda curat.

Summus autem Pontifex Benedictus XVI Decessorum Suorum, praesertim Leonis XIII et Benedicti XV, qui pium cultum erga Sacram Familiam Nazarethanam auxerunt, mentem et pastoralem zelum prosequens, ut natalicio hoc tempore impensius de Sacrae Familiae mysterio animi recogitent vota promit, et veneratae memoriae Ioannis Pauli II vestigia omnino repetens, qui decrevit quarto quoque anno peragendum esse Mundialem Familiarum Congressum, toto animo affectum, etsi non corporaliter, adesse gestit mexicano Conventui, misso, velut Suae Personae Legato, Em.mo Cardinali Tharsicio Bertone, S.D.B., a Secretis Status, locutionibus instrumentis televisificis et radiophonicis transmittendis, ac praeprimis largiter profuso dono Indulgentiae plenariae, prout in sequentibus exprimitur:

Beatissimus Pater plenariam elargitur Indulgentiam, suetis condicionibus (sacramentali Confessione, eucharistica Communione et oratione ad mentem eiusdem Summi Pontificis) rite adimpletis, animo quidem elongato ab affectu erga quodcumque peccatum, christifidelibus lucrandam diebus in quibus "VI Mundiali Familiarum Congressui" devote interfuerint.

Christifideles vere paenitentes, qui huic eventui interesse nequeunt, plenariam consequi valebunt Indulgentiam, eisdem sub condicionibus, si, spiritu et mente coniuncti cum fidelibus Mexicopolis praesentibus, Orationem Dominicam, Symbolum Fidei et alias preces ad fines supra indicatos, a Divina Misericordia implorandos, in familia pie recitaverint, praesertim dum SS.mi Verba vel Nuntia instrumentis televisificis et radiophonicis propagabuntur.

Praesenti pro hac vice valituro. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXVIII mensis Decembris, anno Dominicae Incarnationis MMVIII, in festo Sanctae Familiae Iesu, Mariae, Ioseph.

 

Iacobus Franciscus S.R.E. Card. Stafford
Paenitentiarius Maior

 

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens

   

top